Socialepidemiologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Nyckelord

  • Sociologi, antropologi, socioekonomisk

Beskrivning

Forskning

Ofta har medicinsk forskning ett ensidigt fokus på individuell eller molekylär nivå. Det är dock lika viktigt att studera samhällets roll som determinant för individens hälsa genom livet. För att identifiera faktorer som påverkar hälsa, sjukdomsrisk och vårdutnyttjande, tar socialepidemiologin hänsyn till interaktioner mellan individen och det samhälle denna lever i. I vårt team som samlar kompetens från medicin, biologi, epidemiologi, statistik, sociologi och antropologi, både använder vi oss av och utvecklar själva nya forskningsmetoder för att kunna undersöka dessa interaktioner mellan individ och samhälle. Mycket av vårt arbete strävar mot att förstå de mekanismer och bakomliggande faktorer som leder till geografisk och socioekonomisk orättvisa, såväl som könsskillnader, i hälsa och vårdutnyttjande. Vi utför forskning inom läkemedelsepidemiologi och sjukvårdsepidemiologi för att undersöka användningen och effekten av olika läkemedel, samt kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Senaste forskningsoutput

Maria Wemrell & Anna-Karin Ivert, 2021 jun 10.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Arabella Castro, Marisol Lila, Enrique Gracia & Maria Wemrell, 2021 jun 10.

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Visa alla (350)