Idrottsvetenskap

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi
  • Sjukgymnastik
  • Idrottsvetenskap

Beskrivning

Målgruppen för vår forskning är fysiskt aktiva personer med ökad risk för skada eller med befintlig skada, till exempel i knä eller höft. Fysisk aktivitet har många välkända hälsofrämjande effekter. Dock är det vanligt att skada sig när man utövar motion eller idrott. Vår forskning handlar om att förebygga eller behandla motions– eller idrottsskada. Gruppen och våra närmsta samarbetspartners företräder olika discipliner som fysioterapi, motions- och idrottsmedicin, motions- och idrottspsykologi, ortopedi, biomekanik och implementering. Forskningen sker i nära samarbete med hälso- och sjukvården och idrottsrörelsen.

Forskning

Utifrån ett livsperspektiv och genom interdisciplinära studier är syftet med vår forskning att undersöka hur skada påverkar personen, kroppen och hjärnan; utveckla praktiskt användbara test för utvärdering; undersöka om god muskelfunktion kan förebygga skada eller ytterligare besvär efter skada; utveckla och utvärdera nya behandlingsmetoder samt implementerar evidensbaserad behandling.

Senaste forskningsoutput

Impellizzeri, F. M., Jones, D. M., Griffin, D., Harris-Hayes, M., Thorborg, K., Crossley, K. M., Reiman, M. P., Scholes, M. J., Ageberg, E., Agricola, R., Bizzini, M., Bloom, N., Casartelli, N. C., Diamond, L. E., Dijkstra, H. P., Di Stasi, S., Drew, M., Friedman, D. J., Freke, M., Gojanovic, B. & 19 andra, Heerey, J. J., Hölmich, P., Hunt, M. A., Ishøi, L., Kassarjian, A., King, M., Lawrenson, P. R., Leunig, M., Lewis, C. L., Warholm, K. M., Mayes, S., Moksnes, H., Mosler, A. B., Risberg, M. A., Semciw, A., Serner, A., Van Klij, P., Tobias Wörner & Kemp, J., 2020 feb 17, I : British journal of sports medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (150)