Stroke Imaging Research group

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematisk analys
  • Signalbehandling
  • Inbäddad systemteknik
  • Medicinsk bildbehandling
  • Medicinsk laboratorie- och mätteknik
  • Neurologi
  • Radiologi och bildbehandling

Nyckelord

Beskrivning

Nya medicinska framsteg har gett effektiva verktyg för att framgångsrikt behandla ischemisk stroke, men de flesta patienter kommer för sent för att dra nytta av behandlingen. Tidig strokedetektion och diagnostik är därför avgörande för att möjliggöra expansion av de effektiva behandlingarna till en större del av strokepatienterna. Det var frustrationen att ha tillgång till en effektiv behandling, men att bara en mindre del av patienterna kom i tid för att dra nytta av den, som ledde till att vårt team formerades för att utveckla nya metoder för tidig indikation och diagnostik av stroke. Region Skåne är en idealisk plats att utveckla sådana innovativa metoder, eftersom universitetet, universitetssjukhuset och ledande teknikföretag alla ligger inom bekvämt gångavstånd. – Vårt övergripande mål är att öka andelen patienter som behandlas för akut stroke genom nya metoder för tidig detektion och diagnostik.

Senaste forskningsoutput

My Truong, Karin Markenroth Bloch, Andersen, M., Gunnar Andsberg, Johannes Töger & Johan Wasselius, 2019 jun 25, I : Neuroradiology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

MRI-GENIE and GISCOME Investigators, Wu, O., Winzeck, S., Giese, A-K., Hancock, B. L., Etherton, M. R., Bouts, M. J. R. J., Donahue, K., Schirmer, M. D., Irie, R. E., Mocking, S. J. T., McIntosh, E. C., Bezerra, R., Kamnitsas, K., Frid, P., Wasselius, J., Cole, J. W., Xu, H., Holmegaard, L., Jiménez-Conde, J. & 23 andraLemmens, R., Lorentzen, E., McArdle, P. F., Meschia, J. F., Roquer, J., Rundek, T., Sacco, R. L., Schmidt, R., Sharma, P., Slowik, A., Stanne, T. M., Thijs, V., Vagal, A., Woo, D., Bevan, S., Kittner, S. J., Mitchell, B. D., Rosand, J., Worrall, B. B., Jern, C., Arne G Lindgren, Maguire, J. & Rost, N. S., 2019 jun 10, I : Stroke. 50, 7, s. 1734-1741

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)