Systematisk biologi

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Forskargruppen Systematisk biologi studerar dynamiken i livets mångfald på vår planet genom den evolutionära historien. Vi använder molekylär fylogenetik för att dra slutsatser om när, var och hur olika organismgrupper diversifierade och hur de är släkt med varandra.

Forskning

Vi försöker bestämma det evolutionära förhållandet mellan arter. Ett mål är att förstå varför vissa grupper av organismer är mer diversa än andra, och vi studerar faktorer som kan ha bidragit till den mångfald vi ser idag. För att dra slutsatser om livets utveckling och evolutionära historia använder vi enorma mängder molekylära data. Dessa data ger oss möjlighet att studera genetiska likheter och skillnader. På så vis försöker vi slå fast härstamningen. Molekylära data öppnar nya möjligheter att kartlägga förgreningen på släktskapsträd, så kallat fylogenetiskt träd. Vi kan få information om när och var olika linjer skilts från varandra. Vi kan också få information om arters utdöende. Det är viktigt att förstå hur olika förändringar påverkar den biologiska mångfalden. Genom att blicka bakåt och undersöka hur, när och varför arter bildats eller dött ut kan vi förhoppningsvis bidra med viktiga ledtrådar till vad som kommer att hända i framtiden.

Senaste forskningsoutput

Pasi Sihvonen, Leidys Murillo-Ramos, Gunnar Brehm, Hermann Staude & Niklas Wahlberg, 2020 jul 1, I : Systematic Entomology. 45, 3, s. 606-634

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rayner Núñez, Julio A. Genaro, Antonio Pérez-Asso, Leidys Murillo-Ramos, Daniel H. Janzen, Winnie Hallwachs, Niklas Wahlberg & Axel Hausmann, 2020 apr 1, I : Systematic Entomology. 45, 2, s. 481-492

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gunnar Brehm, Leidys Murillo-Ramos, Pasi Sihvonen, Axel Hausmann, B. Christian Schmidt, Erki Õunap, Alfred Moser, Rolf Mörtter, Daniel Bolt, Florian Bodner, Aare Lindt, Luis E. Parra & Niklas Wahlberg, 2019, I : Arthropod Systematics and Phylogeny. 77, 3, s. 457-486

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)