Forskningsgruppen för Systemisk strålterapi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Radiologi och bildbehandling

Nyckelord

  • Nuklearmedicin, Medicinsk bildtagning, Radioimmunoterapi, Dosimetri, Strålbehandling, Prostatacancer, hk2

Forskning

Gruppens huvudsakliga forskningsområde är systemisk behandling av spridd cancersjukdom med hjälp av terapeutiska radionuklider. För att optimera dosleveransen till tumörceller konjugeras radionukliderna till målsökande molekyler, t.ex. antikroppar, som söker sig till cancerspecifika antigen. Olika behandlingsstrategier utvärderas prekliniskt för bästa effektivitet. Multimodala bildgivande system som SPECT/PET/CT och optisk bildtagning med Cerenkovljus eller bioluminiscens används för att utvärdera bärarmolekylen och radionuklidens biokinetik, biologiska effekt, och egenskaper såsom tumörupptag och penetration. Gruppen arbetar också med att förbättra modeller för mikro- och makrodosimetri t.ex. baserade på bildgivande tekniker. I arbetet kombineras grund- och translationell forskning, med syfte att implementera nya radionuklidterapier i kliniken. Nuvarande fokus ligger, efter lovande prekliniska resultat, på prostatacancer och radioimmunoterapi riktad mot humant kallikrein 2 (hK2).

Senaste forskningsoutput

Thorek, D. L. J., Anson T. Ku, Mitsiades, N., Veach, D., Watson, P. A., Metha, D., Sven Erik Strand, Sharma, S. K., Lewis, J. S., Abou, D. S., Hans G. Lilja, Larson, S. M., McDevitt, M. R. & David Ulmert, 2019, I : Clinical Cancer Research. 25, 2, s. 881-891 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Oskar Vilhelmsson Timmermand, Elgqvist, J., Beattie, K. A., Anders Örbom, Erik Larsson, Sophie E Eriksson, Thorek, D. L. J., Beattie, B. J., Thuy A Tran, David Ulmert & Sven-Erik Strand, 2019, I : Theranostics. 9, 8, s. 2129-2142 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)