Målinriktade behandlingar för leukemi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Leukemi, AML, stamceller, antikropp, målinriktad behandling

Beskrivning

Forskning

Genetiska skador i benmärgens blodstamceller kan ge upphov till akut myeloisk leukemi (AML), en typ av blodcancer förknippad med låg överlevnad. Senare års forskning tyder på att AML härstammar och propageras av leukemi-stamceller, en cellpopulation som utgör själva källan till sjukdomen. Då AML-stamceller är resistenta mot konventionella cancerbehandlingar som cellgifter, anses de vara orsak till återfall i sjukdomen. Nya behandlingar som utrotar AML-stamceller förutspås leda till bot av AML. Vår forskning syftar till att utveckla nya målinriktade behandlingar som angriper leukemi-stamcellerna i AML. Via nya experimentella metoder söker vi efter potentiella terapeutiska målmolekyler i och på AML-stamceller. Vår hypotes är att målproteiner som är viktiga för leukemi-stamcellernas överlevad utgör särskilt intressanta målmolekyler för framtida terapier. Den biologiska funktionen och den terapeutiska potentialen i de identifierade målmolekylerna karakteriseras i djurmodeller av AML.

Senaste forskningsoutput

Axel Hyrenius-Wittsten, Mattias Pilheden, Falqués-Costa, A., Eriksson, M., Sturesson, H., Schneider, P., Wander, P., Garcia-Ruiz, C., Liu, J., Helena Ågerstam, Anne Hultquist, Henrik Lilljebjörn, Stam, R. W., Marcus Järås & Anna K. Hagström-Andersson, 2019, I : Leukemia.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Hyrenius-Wittsten, A., Pilheden, M., Sturesson, H., Hansson, J., Walsh, M. P., Song, G., Kazi, J. U., Liu, J., Ramakrishan, R., Garcia-Ruiz, C., Nance, S., Gupta, P., Zhang, J., Rönnstrand, L., Hultquist, A., Downing, J. R., Lindkvist-Petersson, K., Paulsson, K., Järås, M., Gruber, T. A. & 2 andraMa, J. & Anna K. Hagström-Andersson, 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 1770.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (13)