Gravarkeologiska forskargruppen – Död, begravning och social identitet

Organisation: forskargrupp

Forskning

Denna mångvetenskapliga grupp består av forskare och doktorander vilka på olika sätt ägnar sig åt studiet av döden, begravning, tafonomi, ritual, religion och social identitet. Syftet med gruppen är att främja utbytet av idéer, metoder och teoretiska perspektiv. Speciellt utforskar vi skärningspunkten mellan arkeologi och historisk osteologi i studiet av död och begravning.

Senaste forskningsoutput

Kristina Jennbert & Elisabeth Iregren, 2019, Kullabygd : Kullens hembygdsförenings årsskrift, XCII, s. 96-121 26 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Giacomo Landeschi, Jan Apel, Lundström, V., Storå, J., Stefan Lindgren & Nicolo Dell'Unto, 2019, I : Archaeological and Anthropological Sciences. 11, 6, s. 2805-2819

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (41)