The Cultural Studies Group of Neuroscience

Organisation: forskargrupp

Forskning

Välkommen till forskargruppen ”The Cultural Studies Group of Neuroscience” vid Lunds universitet. Vi har som mål att studera de kulturella utryck och praktiker som neurovetenskap skapar i samhället. Vi vill veta vilka kulturella bilder av människan och hennes hjärna som neurovetenskapen idag och historiskt reproducerar.

”The Cultural Studies Group of Neuroscience” har som mål att studera de kulturella utryck och praktiker som neurovetenskap skapar i samhället. Vi vill veta vilka kulturella bilder av människan och hennes hjärna som neurovetenskapen idag och historiskt reproducerar. Våra studier bedrivs som fältarbete i nära samarbete med neuroforskare. Det kan handla om observationer i labbet, intervjuer med neuroforskare och patienter, analyser av populärkulturella uttryck av forskningen.

Vår forskargrupp består av närmare 10 personer från olika humanistiska forskningsområden. Här finns både forskare, doktorander och forskningsassistenter. En stor del av vår forskning bedrivs idag inom Linnémiljön Bagadilico, som är en plattform och ett tvärvetenskapligt nätverk för forskning om Parkinsons och Huntingtons sjukdom.

Vi välkomnar intresse för att samarbete med våra forskare. Läs mer om våra forskningsprojekt under Delprojekt.

Senaste forskningsoutput

Rui Liu & Susanne Lundin, 2020 jun 1, Movement of knowledge: Medical humanties perspectives on medicine, science, and experience. Hansson, K. & Irwin, R. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 233-258 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Susanne Lundin & Margareta Troein, 2020 apr 18, Svenska Dagbladet Debatt 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (117)