Genetiska avvikelser i mjukdelstumörer

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Medicinsk genetik

Nyckelord

Beskrivning

Forskning

Mjukdelstumörer är en undergrupp av tumörsjukdomar som uppstår i kroppens stödjevävnad. De är svåra att skilja från varandra genom histopatologisk analys, och kirurgi är fortsatt den viktigaste, och i många fall enda, behandlingsmetoden. Precis som för andra tumörtyper finner man att de genetiska avvikelserna varierar beroende på vilken typ det är, och för vissa av mjukdelstumörerna har man hittat förändringar som är specifika, dvs de förekommer inte i någon annan tumörform. Avsikten är dels att studera vilka genetiska förändringar som kännetecknar olika typer av mjukdelstumör, dels att klargöra vilken påverkan dessa förändringar har på cell- och patientnivå.

Senaste forskningsoutput

Piarulli, G., Puls, F., Wängberg, B., Fagman, H., Hansson, M., Nilsson, J., Elsa Arbajian & Fredrik Mertens, 2019, I : Histopathology. 74, 7, s. 1098-1102

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jakob Hofvander, 2019, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 49 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Jakob Hofvander, Viklund, B., Isaksson, A., Brosjö, O., Fredrik Vult von Steyern, Rissler, P., Nils Mandahl & Fredrik Mertens, 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 3662.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (24)