Forskningsgruppen för höft- och knäproteskirurgi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Forskning

Operation med konstgjorda ledproteser i höft och knä ger generellt mycket lyckade resultat. Fortfarande förekommer dock lossning och slitage av komponenterna som ett problem, och alla patienter blir inte fullt nöjda. I ett flertal forskningsprojekt studerar vi faktorer av betydelse för fixation och funktion av proteskomponenterna. Vi utvärderar hur man optimerar de biomekaniska ledförhållandena vid kirurgin. Vi utprovar nya protesdesigner och kirurgiska koncept och är i frontlinjen gällande kirurgisk datornavigation. Vi har tillgång till några av de allra bästa teknikerna för denna typ av forskning. Våra patienter utvärderas även med såväl kliniska som avancerade röntgenologiska undersökningar samt omfattande utvärderingsformulär. Vår forskning syftar till att förbättra de faktorer som är viktiga för optimal fixation, funktion och långtidsöverlevnad av implantaten, samt inte minst till att optimera våra patienters tillfredställelse med sina nya ledproteser och åstadkomma smärtfrihet.

Senaste forskningsoutput

V. P. Karjalainen, I. Kestilä, M. A. Finnilä, E. Folkesson, A. Turkiewicz, P. Önnerfjord, V. Hughes, J. Tjörnstrand, M. Englund & S. Saarakkala, 2021 feb 12, I: Osteoarthritis and Cartilage.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (31)