MLL-rearrangerad leukemi hos spädbarn

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Beskrivning

Forskning

Vi studerar akut leukemi med genetiska förändringar i MLL-genen med högupplösta genomtekniker i kombination med experimentella modellsystem med förhoppning om att detta kommer att leda till en ökad kunskap om hur leukemier uppkommer, och hur de skall klassificeras, för att uppnå rätt behandling. Framförallt spädbarn och vuxna med denna sjukdom har hög risk för återfall i sjukdomen. Utvalda mutationer studeras i modellsystem för att förstå hur de bidrar till leukemiutveckling. Vi studerar även betydelsen av tumörheterogenitet genom så kallad ”single-cell-sekvensering” vilken möjliggör att varje enskild cell kan studeras och graden av heterogenitet kommer att kopplas till risken att få ett återfall. Vidare är vi intresserade av hur olika leukemikloner samverkar för att driva leukemiutveckling och de mekanismerna som styr detta samspel. Resultaten kommer att öka vår förståelse för de komplexa mekanismer som styr tumörevolution och varför vissa får återfall av sin sjukdom.

Senaste forskningsoutput

Axel Hyrenius-Wittsten, Mattias Pilheden, Falqués-Costa, A., Eriksson, M., Sturesson, H., Schneider, P., Wander, P., Garcia-Ruiz, C., Liu, J., Helena Ågerstam, Anne Hultquist, Henrik Lilljebjörn, Stam, R. W., Marcus Järås & Anna K. Hagström-Andersson, 2019, I : Leukemia.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Hyrenius-Wittsten, A., Pilheden, M., Sturesson, H., Hansson, J., Walsh, M. P., Song, G., Kazi, J. U., Liu, J., Ramakrishan, R., Garcia-Ruiz, C., Nance, S., Gupta, P., Zhang, J., Rönnstrand, L., Hultquist, A., Downing, J. R., Lindkvist-Petersson, K., Paulsson, K., Järås, M., Gruber, T. A. & 2 andraMa, J. & Anna K. Hagström-Andersson, 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 1770.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (10)