Undersökning av molekylära sjukdomsmekanismer vid blodcancer

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Beskrivning

Forskning

Blodcancer (leukemi) drabbar i alla åldrar och behandlingsresultaten är ofta dåliga. På senare år har nya behandlingsmetoder tillkommit som bygger på att vi bättre förstår vad som händer inne i cancercellerna. Fortfarande kan dock tyvärr många patienter inte botas och därför behövs ytterligare och mer detaljerad kunskap. Vi fokuserar på ett protein i cancercellerna som visats vara viktigt för sjukdomsuppkomst. Proteinet, som kallas WT1, är en transkriptionsfaktor, d.v.s. det styr hur olika gener slås på och av i cellen. Vi undersöker med avancerade tekniker hur WT1 verkar i cellen. Särskilt intresserar vi oss för hur de skador på proteinerna som man ser i cancercellerna bidrar till cancerutveckling och hur cancercellerna blir motståndskraftiga mot behandling. Vår forskning kommer att leda till ny kunskap om blodcancer. Vi hoppas det kan bidra till att ännu fler patienter i framtiden kan botas från dessa svåra sjukdomar.

Senaste forskningsoutput

Helena Jernmark Nilsson, 2019, Lund: Lund University: Faculty of Medicine. 76 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (23)