Translationella genomiska och funktionella studier av leukemi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Hematologi
  • Medicinsk genetik

Nyckelord

  • Leukemi , screening, bionformatik, leukemiska stamceller , immundefekta möss, målstyrd behandling

Beskrivning

Forskning

Målet med vår forskning är att förbättra diagnostik samt prognosbedömning för akuta leukemier genom systematisk kartläggning av genetiska förändringar med sekvensering, öka vår insikt i hur genetiska förändringar kan orsaka leukemi, samt identifiera cellytemarkörer på leukemiska stamceller som kan användas för riktad terapi. Forskningsprojekt: I vår forskningsgrupp gör vi en detaljerad karaktärisering av nydiagnostiserade akuta leukemier med omfattande sekvenseringsmetoder där nyckelfynd överförs och implementeras i klinik för att förbättra och förenkla rutinanalys. Vi följer även upp nya genetiska fynd med funktionella studier för att undersöka hur förändringarna orsakar leukemi, samt identifierar nya markörer på cellytan som kan användas för antikroppsbaserad behandling. Vi fokuserar även på att konceptuellt visa på möjligheten med antikroppsbaserad terapi i relevanta sjukdomsmodeller.

Senaste forskningsoutput

Ulrich Pfisterer, Julia Bräunig, Per Brattås, Markus Heidenblad, Göran Karlsson & Thoas Fioretos, 2021 feb 21, I: Genes, Chromosomes and Cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Christina Orsmark-Pietras, Niklas Landberg, Fryderyk Lorenz, Bertil Uggla, Martin Höglund, Sören Lehmann, Åsa Derolf, Stefan Deneberg, Petar Antunovic, Jörg Cammenga, Lars Möllgård, Lovisa Wennström, Henrik Lilljebjörn, Marianne Rissler, Thoas Fioretos & Vladimir Lj Lazarevic, 2021 jan 12, I: Genes, Chromosomes and Cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hiroaki Yasui, Anders Valind, Jenny Karlsson, Christina Pietras, Caroline Jansson, Joakim Wille, Patrik Romerius, Torbjörn Backman & David Gisselsson, 2020 sep, I: Journal of Pathology. 252, 1, s. 22-28 7 s., e5490.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (33)