Translationell infektionsmedicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Forskning

Forskargruppen fokuserar på translationell forskning i infektionsmedicin och använder både kliniska, mikrobiologiska och molekylära metoder för att besvara frågor som rör allvarliga bakterieinfektioner . Arbetet berör olika områden såsom • Allvarliga infektioner med aerokocker, streptokocker och andra grampositiva bakterier • Diagnostik och handläggning av infektiös endokardit • Effekten av antibiotika i bakteriebiofilmer PI, Magnus Rasmussen, är specialist inom infektionsmedicin och docent och delar sin tid mellan kliniska uppgifter och forskning på BMC i Lund. Gisela Håkansson, MSc är chef för laboratoriet som finns på BMC B14. I gruppen finns fem doktorander; Erik Senneby (ST-läkare i mikrobiologi), Kristina Trell (specialist i infektionssjukdomar), Torgny Sunnerhagen (läkarexamen), Daniel Johansson, och Anna Bläckberg (AT-läkare).

Senaste forskningsoutput

Anna Bläckberg, Nils Fernström, Emma Sarbrant, Magnus Rasmussen & Torgny Sunnerhagen, 2021, I: PLoS ONE. 16, 3 March, e0248918.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Nygren, Jonas Norén, Yang De Marinis, Anna Holmberg, Carl-Johan Fraenkel & Magnus Rasmussen, 2021, I: Infectious Diseases.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (57)