Translationell Neurogenetik

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Medicinsk genetik
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Neurologi

Forskning

Enheten för Translationell Neurogenetik studerar den komplexa genetiken som till stor del avgör vem som drabbas av Parkinsons sjukdom. Gruppen är en del av det strategiska forskningsområdet MultiPark, vilket bildats i syfte att öka livskvaliten för Parkinsonpatienter. Vår specifika kompetens ligger i neurodegenerativa modeller, translationell genetik och humana studier. För dessa ändamål har vi etablerade genetiska Parkinsonmodeller i både mus och råtta. I samarbete med MultiPark och Region Skåne har vi etablerat en biobank för genetisk epidemiologisk analys av prover från 1.000 Parkinsonpatienter och 1.000 kontroller.

Senaste forskningsoutput

Francis P. Grenn, Jonggeol J. Kim, Mary B. Makarious, Hirotaka Iwaki, Anastasia Illarionova, Kajsa Brolin, Jillian H. Kluss, Artur F. Schumacher-Schuh, Hampton Leonard, Faraz Faghri, Kimberley Billingsley, Lynne Krohn, Ashley Hall, Monica Diez-Fairen, Maria Teresa Periñán, Cynthia Sandor, Caleb Webber, Brian K. Fiske, J. Raphael Gibbs, Mike A. Nalls & 4 andra, Andrew B. Singleton, Sara Bandres-Ciga, Xylena Reed & Cornelis Blauwendraat, 2020 aug, I: Movement Disorders.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Antonio Boza-Serrano, Rocío Ruiz, Raquel Sanchez-Varo, Juan García-Revilla, Yiyi Yang, Itzia Jimenez-Ferrer, Agnes Paulus, Malin Wennström, Anna Vilalta, David Allendorf, Jose Carlos Davila, John Stegmayr, Sebastian Jiménez, Maria A. Roca-Ceballos, Victoria Navarro-Garrido, Maria Swanberg, Christine L. Hsieh, Luis M. Real, Elisabet Englund, Sara Linse & 7 andra, Hakon Leffler, Ulf J. Nilsson, Guy C. Brown, Antonia Gutierrez, Javier Vitorica, Jose Luis Venero & Tomas Deierborg, 2019, I: Acta Neuropathologica. 138, 2, s. 251-273

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (18)