Translationell Neurogenetik

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Medicinsk genetik
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Neurologi

Forskning

Enheten för Translationell Neurogenetik studerar den komplexa genetiken som till stor del avgör vem som drabbas av Parkinsons sjukdom. Gruppen är en del av det strategiska forskningsområdet MultiPark, vilket bildats i syfte att öka livskvaliten för Parkinsonpatienter. Vår specifika kompetens ligger i neurodegenerativa modeller, translationell genetik och humana studier. För dessa ändamål har vi etablerade genetiska Parkinsonmodeller i både mus och råtta. I samarbete med MultiPark och Region Skåne har vi etablerat en biobank för genetisk epidemiologisk analys av prover från 1.000 Parkinsonpatienter och 1.000 kontroller.

Senaste forskningsoutput

Boza-Serrano, A., Ruiz, R., Sanchez-Varo, R., García-Revilla, J., Yang, Y., Jimenez-Ferrer, I., Paulus, A., Wennström, M., Vilalta, A., Allendorf, D., Davila, J. C., Stegmayr, J., Jiménez, S., Roca-Ceballos, M. A., Navarro-Garrido, V., Swanberg, M., Hsieh, C. L., Real, L. M., Englund, E., Linse, S. & 7 andraHakon Leffler, Ulf J. Nilsson, Brown, G. C., Gutierrez, A., Vitorica, J., Venero, J. L. & Tomas Deierborg, 2019 apr 20, I : Acta Neuropathologica.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Swanberg & Konnova, E. A., 2018 dec 21, Parkinson's Disease: Pathogenesis and Clinical Aspects. Stoker, T. B. & Greenland, J. C. (red.). Brisbane (AU): Codon Publications, s. 83-106

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Maria Swanberg & Itzia Jimenez-Ferrer, 2018 dec 21, Parkinson’s Disease : Pathogenesis and Clinical Aspects. Stoker, T. B. & Greenland, J. C. (red.). Brisbane (AU): Codon Publications, s. 27-44

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (14)