Translationell Neurogenetik

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Medicinsk genetik
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Neurologi

Forskning

Enheten för Translationell Neurogenetik studerar den komplexa genetiken som till stor del avgör vem som drabbas av Parkinsons sjukdom. Gruppen är en del av det strategiska forskningsområdet MultiPark, vilket bildats i syfte att öka livskvaliten för Parkinsonpatienter. Vår specifika kompetens ligger i neurodegenerativa modeller, translationell genetik och humana studier. För dessa ändamål har vi etablerade genetiska Parkinsonmodeller i både mus och råtta. I samarbete med MultiPark och Region Skåne har vi etablerat en biobank för genetisk epidemiologisk analys av prover från 1.000 Parkinsonpatienter och 1.000 kontroller.

Senaste forskningsoutput

Jewett, M., Dickson, E., Brolin, K., Negrini, M., Itzia Jimenez-Ferrer & Maria Swanberg, 2018 apr 6, I : Frontiers in Neurology. 9, APR, 222.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Itzia Jimenez, Jewett, M., Ashmita Tontanahal, Romero-Ramos, M. & Maria Swanberg, 2017 okt 1, I : Neurobiology of Disease. 106, s. 279-290 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (11)