Translationell Sepsisforskning

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin
  • Hematologi

Forskning

Sepsis (när en infektion blir livshotande) är en bortglömd folksjukdom som drabbar lika många som cancer och har högre dödlighet än hjärtinfarkt och är mycket dyrt. Sepsis är ett komplext syndrom och borde precis som cancer inte klassas som en sjukdom utan många olika beroende på vilken bakterie som orsakar infektionen, vilket organ infektionen först drabbar och kanske viktigast av allt i vilket inflammatoriskt stadie den individuella sepsispatienten befinner sig i när den söker vård. Vår grupp fokuserar på att kartlägga kännedom, incidens, epidemiologi, långtidseffekter, patofysiologi, biomarkörer, diagnostik och nya behandlingar för sepsis. Vi fokuserar på att kartlägga sepsisförloppet för att kunna ”personalisera” sepsisdiagnostik och behandling. Vi studerar även specialgrupper av sepsis; som hjärnhinneinflammation, cancer-relaterad och postoperativ sepsis. Slutligen arbetar vi med att öka kännedomen om sepsis bland befolkning genom samarbete med sepsisfonden (www.sepsisfonden.se).

Senaste forskningsoutput

C. Fleischmann-Struzek, L. Mellhammar, N. Rose, A. Cassini, K. E. Rudd, P. Schlattmann, B. Allegranzi & K. Reinhart, 2020 dec 22, I : Intensive Care Medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Sophie Juul, Niklas Nielsen, Peter Bentzer, Areti Angeliki Veroniki, Lehana Thabane, Adam Linder, Sarah Klingenberg, Christian Gluud & Janus Christian Jakobsen, 2020 maj 9, I : Systematic Reviews. 9, 1, 108.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Renske Wiersema, Sakari Jukarainen, Suvi T. Vaara, Meri Poukkanen, Païvi Lakkisto, Hector Wong, Adam Linder, Iwan C.C. Van Der Horst & Ville Pettilä, 2020 apr 15, I : Critical Care. 24, 1, 150.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (37)