Translationell Sepsisforskning

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin
  • Hematologi

Forskning

Sepsis (när en infektion blir livshotande) är en bortglömd folksjukdom som drabbar lika många som cancer och har högre dödlighet än hjärtinfarkt och är mycket dyrt. Sepsis är ett komplext syndrom och borde precis som cancer inte klassas som en sjukdom utan många olika beroende på vilken bakterie som orsakar infektionen, vilket organ infektionen först drabbar och kanske viktigast av allt i vilket inflammatoriskt stadie den individuella sepsispatienten befinner sig i när den söker vård. Vår grupp fokuserar på att kartlägga kännedom, incidens, epidemiologi, långtidseffekter, patofysiologi, biomarkörer, diagnostik och nya behandlingar för sepsis. Vi fokuserar på att kartlägga sepsisförloppet för att kunna ”personalisera” sepsisdiagnostik och behandling. Vi studerar även specialgrupper av sepsis; som hjärnhinneinflammation, cancer-relaterad och postoperativ sepsis. Slutligen arbetar vi med att öka kännedomen om sepsis bland befolkning genom samarbete med sepsisfonden (www.sepsisfonden.se).

Senaste forskningsoutput

Tirthankar Mohanty, Ole E. Sørensen & Pontus Nordenfelt, 2018 jan 15, I : Frontiers in Immunology. 8, 1999.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jane Fisher, Adam Linder, Peter Bentzer, Boyd, J., Kong, H. J., Lee, T., Walley, K. R. & Russell, J. A., 2018, I : Critical Care Medicine. 46, 5, s. e364-e374

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jonas Tverring, Vaara, S. T., Jane Fisher, Poukkanen, M., Pettilä, V., Adam Linder & the FINNAKI Study Group, 2017 dec 1, I : Annals of Intensive Care. 7, 1, 105.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)