Enheten för translationell obstetrisk forskning

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Preeklampsi är ett allvarligt graviditetsrelaterat tillstånd som årligen drabbar 10 miljoner kvinnor världen över. Etiologin är ännu okänd och diagnosen ställs baserad på moderns kliniska symptom: högt blodtryck och någon organpåverkan som debuterar efter 20 veckors graviditet. För närvarande är förlossning den enda ”boten”. Preeklampsi medför en ökad långsiktig risk för utveckling av hjärt-kärlsjukdom och stroke. Tillförlitliga test för tidig diagnos och prognosbedömning saknas, liksom en säker och effektiv farmakologisk behandling.

Forskning

Vår forskargrupp studerar olika aspekter av preeklampsi; 1) molekylära faktorer involverade i sjukdomsetiologin, t.ex fritt fosterhemoglobin, globin och järn, 2) undersöka luftföroreningars betydelse för utvecklingen av preeklampsi, 3) utvärdering av proteinerna hemopexin och alfa-1-mikroglobulin som prediktiva och diagnostiska biomarkörer för preeklampsi och intrauterin tillväxthämning, 4) studera tarmfloran vid preeklampsi, 5) studera kärlmekanismer inblandade i ökad långsiktig risk för hjärt-kärlsjukdom efter preeklampsi, 6) utvärdera nya terapeutiska kandidater för preeklampsi i djurmodeller, 7) dokumentera kvinnors erfarenheter av preeklampsi, 8) utvärdera psykologiska mekanismer verksamma vid beslutsfattandet i akuta obstetriska nödsituationer.

Senaste forskningsoutput

Ekaterina Nedopekina, 2021, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 59 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Catharina Whybra, Karin Källén, Stefan R. Hansson & Rolf Gunnarsson, 2020, I: Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics. 109, 12, s. 2570-2577 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)