Urogynekologi och reproduktionsfarmakologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • Blåsa

Beskrivning

Vi har tidigare karaktäriserat receptorer i olika kärl inom reproduktionsorganen. Numera koncenterar vi oss på urogynekoloisk forskning och just nu problemet med överaktiv blåsa. Vi studerar olika behandlingsstrategier för denna diagnos och gör urodynamiska bedömningar samt psykologiska skattningar.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (182)