Urologisk cancerforskning, Malmö

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Radiologi och bildbehandling

Nyckelord

  • Biomarkörer, translationell, prostata

Senaste forskningsoutput

Perez-Cornago, A., Huybrechts, I., Appleby, P. N., Schmidt, J. A., Crowe, F. L., Overvad, K., Tjønneland, A., Kühn, T., Katzke, V., Trichopoulou, A., Karakatsani, A., Peppa, E., Grioni, S., Palli, D., Sacerdote, C., Tumino, R., Bueno-de-Mesquita, H. B., Larrañaga, N., Sánchez, M. J., Quirós, J. R. & 11 andraArdanaz, E., Chirlaque, M. D., Agudo, A., Anders Bjartell, Peter Wallström, Chajes, V., Tsilidis, K. K., Aune, D., Riboli, E., Travis, R. C. & Key, T. J., 2019 feb 26, I : International Journal of Cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Wallerstedt Lantz, A., Stranne, J., Tyritzis, S. I., Bock, D., Wallin, D., Nilsson, H., Carlsson, S., Thorsteinsdottir, T., Gustafsson, O., Hugosson, J., Anders Bjartell, Wiklund, P., Steineck, G. & Haglind, E., 2019 feb 6, I : Scandinavian Journal of Urology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (335)