Urologi - blåscancer, Malmö

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • Urotelial karcinom, kemoterapi, radikal cystektomi

Beskrivning

Enheten för klinisk och experimentell urotelialcancerforskning bedriver translationell och klinisk urotelialcancerforskning. Målet är förbättrad prognosbedömning och biomarkörer och andra metoder för prediktion och monitorering av behandlingsrespons, och därmed av betydelse för behandlingsval för patienter med urotelial cancer (blåscancer, njurbäckencancer och uretärcancer). De kliniska projekten arbetar mot optimal kirurgisk behandling med minimerade komplikationer samt förbättrade funktionella resultat vid behandling av patienter med urotelial cancer. Bilderna ovan visar vävnadssnitt med basal/skivepitelcancerlik (vänstra bilderna) och genomiskt instabil subtyp (högra bilderna) vid blåscancer med H&E färgning (överst) och immunhistokemisk färgning med KRT5 (nederst).

Forskning

Senaste forskningsoutput

Böös, M., Jerlström, T., Beckman, E., Bläckberg, M., Johan Brändstedt, Petter Kollberg, Löfgren, A., Malmström, P. U., Sahlén, G., Anne Sörenby, Vikerfors, A., Åkesson, A. & Fredrik Liedberg, 2019 aug 6, I : Scandinavian Journal of Urology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jahnson, S., Gårdmark, T., Hosseini, A., Jerlström, T., Fredrik Liedberg, Malmström, P. U., Rosell, J., Sherif, A., Ströck, V., Häggström, C., Lars Holmberg & Aljabery, F., 2019 maj 30, I : Scandinavian Journal of Urology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (44)