Urologi - blåscancer, Malmö

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • Urotelial karcinom, kemoterapi, radikal cystektomi

Beskrivning

Enheten för klinisk och experimentell urotelialcancerforskning bedriver translationell och klinisk urotelialcancerforskning. Målet är förbättrad prognosbedömning och biomarkörer och andra metoder för prediktion och monitorering av behandlingsrespons, och därmed av betydelse för behandlingsval för patienter med urotelial cancer (blåscancer, njurbäckencancer och uretärcancer). De kliniska projekten arbetar mot optimal kirurgisk behandling med minimerade komplikationer samt förbättrade funktionella resultat vid behandling av patienter med urotelial cancer. Bilderna ovan visar vävnadssnitt med basal/skivepitelcancerlik (vänstra bilderna) och genomiskt instabil subtyp (högra bilderna) vid blåscancer med H&E färgning (överst) och immunhistokemisk färgning med KRT5 (nederst).

Forskning

Senaste forskningsoutput

Sia Viborg Lindskrog, Frederik Prip, Philippe Lamy, Ann Taber, Clarice S. Groeneveld, Karin Birkenkamp-Demtröder, Jørgen Bjerggaard Jensen, Trine Strandgaard, Iver Nordentoft, Emil Christensen, Mateo Sokac, Nicolai J. Birkbak, Lasse Maretty, Gregers G. Hermann, Astrid C. Petersen, Veronika Weyerer, Marc Oliver Grimm, Marcus Horstmann, Gottfrid Sjödahl, Mattias Höglund & 27 andra, Torben Steiniche, Karin Mogensen, Aurélien de Reyniès, Roman Nawroth, Brian Jordan, Xiaoqi Lin, Dejan Dragicevic, Douglas G. Ward, Anshita Goel, Carolyn D. Hurst, Jay D. Raman, Joshua I. Warrick, Ulrika Segersten, Danijel Sikic, Kim E.M. van Kessel, Tobias Maurer, Joshua J. Meeks, David J. DeGraff, Richard T. Bryan, Margaret A. Knowles, Tatjana Simic, Arndt Hartmann, Ellen C. Zwarthoff, Per Uno Malmström, Núria Malats, Francisco X. Real & Lars Dyrskjøt, 2021 dec, I: Nature Communications. 12, 2301.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

The Swedish AML Group The Swedish AML Group, 2021 feb 9, I: Blood Advances. 5, 3, s. 787-790 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (74)