Genomiska analyser av urinblåscancer

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Forskning

Uroteliala cancer, cancer i urinblåsan, är indelad i två större typer, icke-muskelinvasiv och muskel-invasiv cancer, med skilda biologiska och kliniska egenskaper. Prognos och behandling är i huvudsak baserade på patologiska kriterier. Det faktum att endast 20-25% av höggradiga tumörer med lågt tumörstadium bekräftas efter patologisk eftergranskning, och att 30% av patienterna med intermediärt tumörstadium uppgraderas efter upprepad biopsitagning, visar att patologiska standardmetoder är otillförlitliga för korrekt tumör utvärdering. För att lösa dessa problem har vi konstruerat en molekylär taxonomi för urotelial cancer. Denna molekylära klassificering baseras på en kombination av genuttryck, epigenetiska och genomiska förändringar, och genmutationer. Det övergripande målet är att förbättra och optimera klassificering av urotelcancer i molekylära subtyper viktiga för prognos och behandling.

Senaste forskningsoutput

Sia Viborg Lindskrog, Frederik Prip, Philippe Lamy, Ann Taber, Clarice S. Groeneveld, Karin Birkenkamp-Demtröder, Jørgen Bjerggaard Jensen, Trine Strandgaard, Iver Nordentoft, Emil Christensen, Mateo Sokac, Nicolai J. Birkbak, Lasse Maretty, Gregers G. Hermann, Astrid C. Petersen, Veronika Weyerer, Marc Oliver Grimm, Marcus Horstmann, Gottfrid Sjödahl, Mattias Höglund & 27 andra, Torben Steiniche, Karin Mogensen, Aurélien de Reyniès, Roman Nawroth, Brian Jordan, Xiaoqi Lin, Dejan Dragicevic, Douglas G. Ward, Anshita Goel, Carolyn D. Hurst, Jay D. Raman, Joshua I. Warrick, Ulrika Segersten, Danijel Sikic, Kim E.M. van Kessel, Tobias Maurer, Joshua J. Meeks, David J. DeGraff, Richard T. Bryan, Margaret A. Knowles, Tatjana Simic, Arndt Hartmann, Ellen C. Zwarthoff, Per Uno Malmström, Núria Malats, Francisco X. Real & Lars Dyrskjøt, 2021 dec, I: Nature Communications. 12, 2301.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nour-Al-Dain Marzouka & Pontus Eriksson, 2021 feb 5, (Accepted/In press) I: Bioinformatics (Oxford, England). 2 s., btab088.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Joshua J. Meeks, Gottfrid Sjödahl, Seth P. Lerner, Arighno Das, David J. McConkey & Peter C. Black, 2021, I: Bladder Cancer. 7, 1, s. 1-11 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (40)