Urologi - blåscancer, Malmö

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • Urotelial karcinom, kemoterapi, radikal cystektomi

Beskrivning

Enheten för klinisk och experimentell urotelialcancerforskning bedriver translationell och klinisk urotelialcancerforskning. Målet är förbättrad prognosbedömning och biomarkörer och andra metoder för prediktion och monitorering av behandlingsrespons, och därmed av betydelse för behandlingsval för patienter med urotelial cancer (blåscancer, njurbäckencancer och uretärcancer). De kliniska projekten arbetar mot optimal kirurgisk behandling med minimerade komplikationer samt förbättrade funktionella resultat vid behandling av patienter med urotelial cancer. Bilderna ovan visar vävnadssnitt med basal/skivepitelcancerlik (vänstra bilderna) och genomiskt instabil subtyp (högra bilderna) vid blåscancer med H&E färgning (överst) och immunhistokemisk färgning med KRT5 (nederst).

Forskning

Senaste forskningsoutput

Fredrik Liedberg, Petter Kollberg, Marie Allerbo, Gediminas Baseckas, Johan Brändstedt, Sigurdur Gudjonsson, Oskar Hagberg, Ulf Håkansson, Tomas Jerlström, Annica Löfgren, Oliver Patschan, Anne Sörenby & Mats Bläckberg, 2020 aug 13, I : European Urology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mostafa Dianatinasab, Anke Wesselius, Amin Salehi-Abargouei, Evan Y.W. Yu, Maree Brinkman, Mohammad Fararouei, Piet van den Brandt, Emily White, Elisabete Weiderpass, Florence Le Calvez-Kelm, Marc Gunter, Inge Huybrechts, Fredrik Liedberg, Guri Skeie, Anne Tjonneland, Elio Riboli, Graham G. Giles, Roger L. Milne & Maurice P. Zeegers, 2020 jun 24, I : International Journal of Cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fredrik Liedberg & Anne Sörenby, 2020 jun 23, I : European Urology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (56)