Urologi - blåscancer, Malmö

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • Urotelial karcinom, kemoterapi, radikal cystektomi

Beskrivning

Enheten för klinisk och experimentell urotelialcancerforskning bedriver translationell och klinisk urotelialcancerforskning. Målet är förbättrad prognosbedömning och biomarkörer och andra metoder för prediktion och monitorering av behandlingsrespons, och därmed av betydelse för behandlingsval för patienter med urotelial cancer (blåscancer, njurbäckencancer och uretärcancer). De kliniska projekten arbetar mot optimal kirurgisk behandling med minimerade komplikationer samt förbättrade funktionella resultat vid behandling av patienter med urotelial cancer. Bilderna ovan visar vävnadssnitt med basal/skivepitelcancerlik (vänstra bilderna) och genomiskt instabil subtyp (högra bilderna) vid blåscancer med H&E färgning (överst) och immunhistokemisk färgning med KRT5 (nederst).

Forskning

Senaste forskningsoutput

Grossman, H. B., Lamm, D., Gottfrid Sjodahl, O'donnell, M., Hahn, N. & Kamat, A., 2019, I : Bladder Cancer. 5, 1, s. 73-80 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gottfrid Sjödahl, Pontus Eriksson, Lövgren, K., Nour Al Dain Marzouka, Carina Bernardo, Nordentoft, I., Dyrskjøt, L., Fredrik Liedberg & Mattias Höglund, 2018 dec, I : Modern Pathology. 31, 12, s. 1869-1881

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (32)