Kärlfysiologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysiologi
  • Cell- och molekylärbiologi

Forskning

Gruppen för Kärlfysiologi studerar blodkärlen med avseende på cellulära signalmekanismer, kontraktionsegenskaper och celldifferentiering. Celltyper i kärlväggen som särskilt undersöks är de glatta muskelcellerna som svarar för kärlsammandragning samt endotelcellerna på kärlväggens insida som är viktiga för genomsläpplighet och interaktion med komponenter i blodet. De glatta muskelcellernas differentiering och funktionella egenskaper beror på cellmiljön. Störningar i denna, såsom inflammation, lipidinlagring och endotelskada leder till reaktioner som kan initiera arteriosklerotiska skador. Vi är också intresserade av bakomliggande mekanismer till andra inflammatoriska sjukdomar som t ex parodontit (tandlossning).

Senaste forskningsoutput

Cecilia Bergh, Rikard Landberg, Kristina Andersson, Lovisa Heyman-Lindén, Ana Rascón, Anders Magnuson, Payam Khalili, Amra Kåregren, Johan Nilsson, Carlo Pirazzi, David Erlinge & Ole Fröbert, 2021 dec, I: Trials. 22, 1, 338.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (317)