Virus biofysik

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Annan medicinsk grundvetenskap
  • Infektionsmedicin

Forskning

Virus är bland de enklaste biologiska objekt i vår omgivning. Vanligen består de av en behållare av protein molekyler, en så kallad viruskapsel, som att bygga på denna viktiga insikt leder vi en bred studie av Herpesvirus där vi utforskar fysikaliska mekanismer som styr virus infektionen och ge en möjlighet till att kontrollera och även stoppa den. Dessutom öppnar studierna porten till strategier för att omvandla virus till läkemedelsbärare som kan användas för att bota hittills obotliga sjukdomstillstånd.

Senaste forskningsoutput

Alex Evilevitch, 2021, Reference Module in Life Sciences. Elsevier, Vol. 4. s. 1-8

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Krista G Freeman, Jamie B Huffman, Fred L Homa & Alex Evilevitch, 2021, I: Journal of Virology. 95, 20

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tianyi Dou, Zhandong Li, Junjie Zhang, Alex Evilevitch & Dmitry Kurouski, 2020, I: Analytical Chemistry. 92, 16, s. 11297–11304

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)