Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Muskuloskeletala sjukdomar , arbettsrörelser, muskelaktivitet

Beskrivning

Forskning

Muskuloskeletala sjukdomar (dvs sjukdomar i rörelseorganen) i bland annat nacke, skuldror, armar och händer, är ett problem i många arbetsmiljöer. Kvinnliga industriarbetare och manliga byggnadsarbetare är exempel på yrkesgrupper som ofta får den här typen av besvär, men även många i serviceyrken drabbas. Vi bedriver forskning med syfte att öka kunskapen om sambanden mellan fysisk belastning och sjukdom och har, med hjälp av bärbar teknisk utrustning, utvecklat metoder för mätning av arbetsställningar, arbetsrörelser och muskelaktivitet i arbetet. Metoderna är validerade och vi har applicerat dem på en lång rad yrken vilket har gett oss god kunskap om relevanta och riskfyllda exponeringsnivåer. Vi har dessutom en standardiserad klinisk undersökningsmetod, som används i fältstudier för kartläggning av sjukdom hos kvinnliga och manliga arbetstagare. Vår forskning rör dessutom nerv- och kärlskador i händerna hos personer som använder vibrerande verktyg i sitt arbete.

Senaste forskningsoutput

Kerstin Nilsson & Emma Nilsson, 2021 maj, Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021): Volume II: Inclusive Design. Black, N. L., Neumann, W. P. & Noy, I. (red.). Cham: Springer Nature Switzerland AG, Vol. 220. s. 10-16 (Lecture Notes in Networks and Systems; vol. 220).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (68)