X-ray Phase Contrast

Organisation: forskargrupp

  1. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Radiologi och bildbehandling
    • Naturvetenskap
    • Annan fysik