Alumnrelationer och arbetslivssamverkan

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Karriär jobbar med att erbjuda Lunds universitets studenter bättre förutsättningar, till goda jobb- och karriärmöjligheter. Detta görs genom att anordna seminarium som behandlar frågor kring karriär och jobb och genom att samarbeta, både internt och externt, kring exempelvis seminarieserier, mentorskapsprogram, sommarjobbsmässor och extrajobbsmässor. Alumni jobbar med att skapa relationer till de som har studerat vid Lunds universitet. Genom bra relationer till Alumner världen över byggs ett allt starkare varumärke av Lunds universitet. Alumninätverket är självklart även fördelaktigt för dess medlemmar. Relationerna byggs genom nyhetsbrev, nätverkande- och karriärevents, genom att bjuda in alumner att bli mentorer och få gästföreläsa och genom events runt om i världen, där alumnerna befinner sig.