Anestesiologi och intensivvård

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Beskrivning

Anestesi och intensivvård är en medicinsk specialitet och ett akademiskt ämne som omfattar fyra områden: narkos och bedövning, intensivvård, smärtbehandling samt akut omhändertagande vid kritiska tillstånd. Specialiteten är ett nav inom sjukvården och ämnets betydelse och storlek kan illustreras med att cirka 600 personer, varav 90 läkare, är anställda inom verksamheten vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vi undervisar inom läkarprogrammet, framförallt termin 8 och 11. Avdelningen är också mycket populär för studenter för projekt på termin 5 och 10. Vi anordnar dessutom kurser för ST-läkare och bidrar med lärare till specialistutbildningen av sjuksköterskor.

Forskning

Forskningen har under åren formats inom några grupperingar med sina specifika profilområden: skallskador, hjärtstillestånd, blodförgiftning (sepsis/SIRS), lungfunktionsstörningar hos nyfödda, mekanismer som styr blodvolym, malign hypertermi, akut njurersättningsterapi, blodkoagulation, intensivvårdsepidemiologi och bakterieflora.

Senaste forskningsoutput

Bagger, H., Hansson, M., Thomas Kander & Ulf Schott, 2020 jul 2, I : BMC Complementary Medicine and Therapies. 20, s. 1-9 9 s., 204 (2020).

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hulda R Thorarinsdottir, Thomas Kander, Holmberg, A., Petronis, S. & Bengt Klarin, 2020 jun 29, I : Critical care (London, England). 24, 1, s. 382

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Stefanizzi, F. M., Niklas Nielsen, Zhang, L., Josef Dankiewicz, Stammet, P., Patrik Gilje, David Erlinge, Hassager, C., Wise, M. P., Kuiper, M., Hans Friberg, Devaux, Y. & Salgado-Somoza, A., 2020 jun 19, I : International Journal of Molecular Sciences. 21, 12, 4353.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (967)