Anestesiologi och intensivvård

Organisation: avdelning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Beskrivning

Anestesi och intensivvård är en medicinsk specialitet och ett akademiskt ämne som omfattar fyra områden: narkos och bedövning, intensivvård, smärtbehandling samt akut omhändertagande vid kritiska tillstånd. Specialiteten är ett nav inom sjukvården och ämnets betydelse och storlek kan illustreras med att cirka 600 personer, varav 90 läkare, är anställda inom verksamheten vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vi undervisar inom läkarprogrammet, framförallt termin 8 och 11. Avdelningen är också mycket populär för studenter för projekt på termin 5 och 10. Vi anordnar dessutom kurser för ST-läkare och bidrar med lärare till specialistutbildningen av sjuksköterskor.

Forskning

Forskningen har under åren formats inom några grupperingar med sina specifika profilområden: skallskador, hjärtstillestånd, blodförgiftning (sepsis/SIRS), lungfunktionsstörningar hos nyfödda, mekanismer som styr blodvolym, malign hypertermi, akut njurersättningsterapi, blodkoagulation, intensivvårdsepidemiologi och bakterieflora.

Senaste forskningsoutput

Erik Linné, Maria Adrian, Peter Bentzer & Thomas Kander, 2021 apr, I: BMJ open quality. 10, 2, e001155.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1031)