Bebyggelsevård

Organisation: avdelning

Beskrivning

Bebyggelsevård

Forskning

Inom ämnet bedrivs forskning inriktad på arkitektens kunskapsområde och projekteringsmetoder i byggnadsvård såsom design- och vårdprogram, traditionella byggnadsmaterial- och hantverk samt byggnadsarkeologi. Häri ingår även doktorandarbeten om färg i byggd miljö samt moderna undersöknings- och dokumentationsmetoder. Vidare pågår studier om kyrkobyggnadernas framtid, flygplatsernas utveckling samt det sentida byggnadsarvet.

Senaste forskningsoutput

Anna Wahlöö, 2017, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 314 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (47)