Atomfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskningsområde är grundläggande och tillämpad atom- och molekylspektroskopi, främst baserad på laseranvändande. Vidare bedrivs projekt avseende optisk informationslagring och nya mikroskopimetoder. Atomfysikalisk grundforskning inkluderar studier av atom/strålnings-växelverkan vid extremt höga optiska fältstyrkor, som kan nås med hjälp av ett terawattlasersystem. Detta ingår i det av avdelningen drivna Högeffektlaserlaboratoriet, som är nationellt tillgängligt. Övertons- och röntgenlaseremission studeras liksom röntgengenerering från plasmor av hög täthet. Laserspektroskopiska undersökningar avser främst astrofysikaliskt intressanta övergångar i det vacuum-ultravio-letta spektralområdet och kombineras med teoretiska beräkningar. Luft-och vattenföroreningar, liksom stress hos landvegetation, undersökes med laserradarmetoder. Små diodlasrar kan utnyttjas för sträckvisa mätningar relevanta för arbetsmiljöstudier. Vidare användes laser-spektroskopiska metoder för detektion (forts. Ämnesbeskrivnin

Senaste forskningsoutput

Ying Yan, Chunyan Shi, Adam Kinos, Hafsa Syed, Sebastian P. Horvath, Andreas Walther, Lars Rippe, Xi Chen & Stefan Kröll, 2021 dec, I: npj Quantum Information. 7, 1, 138.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Alexander Permogorov, 2021 sep 6, Lund: Department of Physics, Lund University. 143 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (1833)