Atomfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningens forskningsområde är grundläggande och tillämpad atom- och molekylspektroskopi, främst baserad på laseranvändande. Vidare bedrivs projekt avseende optisk informationslagring och nya mikroskopimetoder. Atomfysikalisk grundforskning inkluderar studier av atom/strålnings-växelverkan vid extremt höga optiska fältstyrkor, som kan nås med hjälp av ett terawattlasersystem. Detta ingår i det av avdelningen drivna Högeffektlaserlaboratoriet, som är nationellt tillgängligt. Övertons- och röntgenlaseremission studeras liksom röntgengenerering från plasmor av hög täthet. Laserspektroskopiska undersökningar avser främst astrofysikaliskt intressanta övergångar i det vacuum-ultravio-letta spektralområdet och kombineras med teoretiska beräkningar. Luft-och vattenföroreningar, liksom stress hos landvegetation, undersökes med laserradarmetoder. Små diodlasrar kan utnyttjas för sträckvisa mätningar relevanta för arbetsmiljöstudier. Vidare användes laser-spektroskopiska metoder för detektion (forts. Ämnesbeskrivnin

Senaste forskningsoutput

Jonas Björklund Svensson, 2020 sep 1, Department of Physics, Lund University. 255 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Ilchen, M., Mazza, T., Baumann, T. M., Boll, R., De Fanis, A., Grychtol, P., Music, V., Ovcharenko, Y., Rivas, D., Berrah, N., Erk, B., Gryzlova, E., Johnsson, P., Küstner-Wetekam, C., Marder, L., Martins, M., Ott, C., Pathak, S., Pfeifer, T., Rolles, D. & 3 andra, Schmidt, P., Grum-Grzhimailo, A. & Meyer, M., 2020 jun 11, Charge-exchange. IOP Publishing, Vol. 1412. 112001. (Journal of Physics: Conference Series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Cheng, Y. C., Sara Mikaelsson, Nandi, S., Lisa Rämisch, Chen Guo, Carlström, S., Harth, A., Jan Vogelsang, Miranda, M., Cord L. Arnold, Anne L'Huillier & Mathieu Gisselbrecht, 2020 maj 19, I : Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 117, 20, s. 10727-10732 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1785)