Bibelvetenskap

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1983
 2. Exegetik idag : nya frågor till gamla texter

  Kieffer, R. (red.) & Birger Olsson (red.), 1983, [Publisher information missing]. 143 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 11)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 3. God and the Origin of Evil: A Contextual Analysis of Alleged Monistic Evidence in the Old Testament

  Fredrik Lindström, 1983, CWK Gleerup.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 4. Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

  Bo Johnson & Strömberg Krantz, E., 1983, [Publisher information missing]. 77 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. 1985
 6. Text och tolkning : uppsatser om bibeltolkningens problem

  Bo Johnson (red.) & Kieffer, R. (red.), 1985, [Publisher information missing]. 196 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 20)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 7. 1988
 8. Israel och Hellas : studier kring Gamla testamentet och dess verkningshistoria

  Sten Hidal, 1988, [Publisher information missing]. 130 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 27)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 9. 1994
 10. Jesus the Only Teacher: Didactic Authority and Transmission in Ancient Israel, Ancient Judaism and the Matthean Community

  Samuel Byrskog, 1994, Almqvist & Wiksell International. 501 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 11. Mellan tid och evighet : festskrift till Bo Johnson

  Sten Hidal (red.), Haikola, L. (red.) & Norin, S. (red.), 1994, [Publisher information missing]. 236 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 42)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 12. Suffering and Sin: Interpretations of Illness in the Individual Complaint Psalms

  Fredrik Lindström, 1994, Almqvist & Wiksell. (Coniectanea Biblica: Old Testament Series)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 13. 1997
 14. Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996

  Birger Olsson (red.), Samuel Byrskog (red.) & Walter Übelacker (red.), 1997, Teologiska institutionen, Lunds universitet. 114 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 48, nr. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 15. 1998
 16. Det sårbara livet: livsförståelse och gudserfarenhet i Gamla testamentet

  Fredrik Lindström, 1998, Arcus. (Arcus Teologi /Projekt Nytt GT)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. 1999
 18. "Han bar de mångas skuld". Profetia och uppfyllelse utifrån Jes. 53

  Fredrik Lindström, 1999, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 75, 3, s. 98-109.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Patristica Nordica, 5 : Föreläsningar hållna vid det femte Nordiska patristikermötet i Lund 20-23 augusti 1997

  Samuel Rubenson (red.) & Sten Hidal (red.), 1999, [Publisher information missing]. 140 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 51)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 20. 2000
 21. Story as History - History as Story: The Gospel Tradition in the Context of Ancient Oral History

  Samuel Byrskog, 2000, Mohr Siebeck. 386 s. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; vol. 123)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 22. 2001
 23. A Struggle Among Brothers: An Interpretation of the Relations between Jews and Christians in Ostia

  Magnus Zetterholm, 2001, The Synagogue of Ancient Ostia and Rome: Interdisciplinary Studies. Olsson, B., Mitternacht, D. & Brandt, O. (red.). Paul Åström, s. 101-113

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Guds långa näsa och blödande hjärta. Gränser för Guds makt i Gamla testamentet

  Fredrik Lindström, 2001, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77, 1, s. 1-12.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Hela jorden är Herrens : olika tro sida vid sida

  Birger Olsson (red.), 2001, [Publisher information missing]. 97 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 53)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 26. Hur forskbar är Jesus?

  Bengt Holmberg, 2001, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 77, 2, s. 50-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Jesus som lärare

  Samuel Byrskog, 2001, Libris stora Handbok till Bibeln. Libris, s. 569-570

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Review of Craig S. Keener, A Commentary on the Gospel of Matthew (Grand Rapids 1999)

  Samuel Byrskog, 2001, I : Biblica. 82, s. 112-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 29. Synagogue and Separation: A Social-Scientific Approach to the Formation of Christianity in Antioch

  Magnus Zetterholm, 2001, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University. 336 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 30. Talet, minnet och skriften. Evangelietraditionen och den antika informationsteknologin

  Samuel Byrskog, 2001, I : Svensk exegetisk årsbok. 67, s. 139-150

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Essä: Omskärelse och identitet

  Magnus Zetterholm, 2001 aug 30, Dagens nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 32. 2002
 33. ‘Detta är min älskade son. Lyssna till honom’

  Samuel Byrskog, 2002, Tro och liv, 61, 2, s. 15-17.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 34. En förändrad religiös identitet

  Magnus Zetterholm, 2002, I & M, 5, s. 25-28.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 35. Jesus as Messianic Teacher in the Gospel According to Matthew: Tradition History and/or Narrative Christology

  Samuel Byrskog, 2002, The New Testament as Reception. Mogens, M. & Henrik, T. (red.). Sheffield Academic Press, s. 83-100

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Karisma som sociologisk förklaringsmodell i tolkningen av Jesus

  Bengt Holmberg, 2002, Svensk exegetisk årsbok, 67, s. 61-72.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 37. När ateismen erövrade Sverige: Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande

  Magnus Zetterholm, 2002, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 38. The Patmos Family of New Testament MSS and Its Allies in the Pericope of the Adulteress and Beyond

  Tommy Wasserman, 2002, I : TC. 7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Var Paulus jude eller kristen? Identitet och tradition i den tidiga kristendomen

  Magnus Zetterholm, 2002, Religionsvetenskaplig internettidskrift, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 40. Essä: Den kristna antisemitismens rötter

  Magnus Zetterholm, 2002 aug 2, Dagens nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 41. 2003
 42. A Covenant for Gentiles? Covenantal Nomism and the Incident at Antioch

  Magnus Zetterholm, 2003, The Ancient Synagogue from Its Origins until 200 C.E.: Papers Presented at an International Conference at Lund University October 14-17, 2001. Zetterholm, M. & Olsson, B. (red.). Almqvist & Wiksell, s. 168-188

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Den lögnaktige historikern. Antik historieskrivning mellan sanning och övertygelse

  Samuel Byrskog, 2003, Penelopes väv: För en filosofisk och teologisk patologi. Rosengren, M. & Sigurdsson, O. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. En teori om urkristen religion. Reflektioner kring Gerd Theissens bok A Theory of Primitive Christian Religion

  Samuel Byrskog, 2003, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 79, s. 42-50.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 45. Exegetisk teologi i nytestamentligt perspektiv. Reflektioner kring bibelvetenskapens uppgift vid en teologisk högskola

  Samuel Byrskog, 2003, Tro och liv, 62, s. 10-14.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. Från Jesusrörelse till Jesus själv : Gerd Theissens utveckling inom jesusforskningen

  Bengt Holmberg, 2003, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 78, 1, s. 16-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 47. History or Story in Acts–A Middle Way? The ‘We’ Passages, Historical Intertexture, and Oral History

  Samuel Byrskog, 2003, Contextualizing Acts. Lukan Narrative and Greco-Roman Discourse. Penner, T. & Van der Stichele, C. (red.). s. 257-283

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Judar och hedningar i den tidiga kristendomen

  Magnus Zetterholm, 2003, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 79, s. 22-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Judar och kristna i antiken – myt eller verklighet?

  Magnus Zetterholm, 2003, Dialog, 1, s. 4-7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 50. Review Essay of Rudolf Bultmann, The History of the Synoptic Tradition (1963)

  Samuel Byrskog, 2003, I : Journal of Biblical Literature. 122, s. 549-555

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 51. Review of "The Hebrew God: Portrait of an ancient deity"

  Tryggve Mettinger, 2003, I : Biblica. s. 129-131

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 52. The Ancient Synagogue from Its Origins until 200 C.E. : Papers Presented at an International Conference at Lund University October 14-17

  Magnus Zetterholm (red.) & Birger Olsson (red.), 2003, Almqvist & Wiksell International. 571 s. (Coniectanea Biblica, New Testament Series; vol. 39)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 53. The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation between Judaism and Christianity

  Magnus Zetterholm, 2003, Routledge. 272 s. (Routledge Early Church Monographs)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 54. Theodicy in the Psalms

  Fredrik Lindström, 2003, Theodicy in the World of the Bible. Laato, A. & de Moor, J. C. (red.). Brill Academic Publishers

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. Dogmatisk intolerans har ersatt musikalisk experimentlusta

  Magnus Zetterholm, 2003 mar 7, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 56. 2004
 57. A Feminist Paul? A Hermeneutical Experiment of Combining Recent Pauline Studies With Feminist Perspectives

  Magnus Zetterholm, 2004, I : Journal of Beliefs and Values. 25, 2, s. 253-256

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 58. Amarna letter no. 84 : Damu, Adonis, and 'The Living God' at Byblos

  Tryggve Mettinger, 2004, Sefer Moshe : the Moshe Weinfeld jubilee volume. Cohen, C., Hurvitz, A. & Paul, S. M. (red.). Eisenbrauns, s. 361-371

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 59. Att läsa etruskiska inskrifter

  Örjan Wikander & Ola Wikander, 2004, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...11 Nästa