Bibelvetenskap

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. The introduction of a true leader: A biographical-narrative reading of Matthew 1–2

  Daniel Hjort, 2013, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 2. Command or invitation? How Jesus got his first disciples

  Daniel Hjort, 2017 aug 8.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 3. The benevolent ruler: The characterization of Jesus in Matt 11:25–30

  Daniel Hjort, 2017 nov 18.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 4. Jesus the True Leader: The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Matthew

  Daniel Hjort, 2018, Lund: Lund University (Media-Tryck). 352 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 5. Jesus and the Virtues: The Biographical Presentation of Moral Qualities in the Gospel of Matthew

  Daniel Hjort, 2018 aug 2.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 6. Från Jesusrörelse till Jesus själv : Gerd Theissens utveckling inom jesusforskningen

  Bengt Holmberg, 2003, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 78, 1, s. 16-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 7. Hur forskbar är Jesus?

  Bengt Holmberg, 2001, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 77, 2, s. 50-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Questions of Method in James Dunn's Jesus Remembered

  Bengt Holmberg, 2004, I : Journal for the Study of the New Testament. 26, 4, s. 445-457

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Karisma som sociologisk förklaringsmodell i tolkningen av Jesus

  Bengt Holmberg, 2002, Svensk exegetisk årsbok, 67, s. 61-72.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 10. Identity Formation in the New Testament

  Bengt Holmberg (red.) & Winninge, M. (red.), 2008, Mohr Siebeck. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; vol. 227)

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 11. Was Jesus Humble?

  Bengt Holmberg, 2013, Jesus – Gestalt und Gestaltungen. Rezeptionen des Galiläers in Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft. Festschrift für Gerd Theissen zum 70. Geburtstag. von Gemünden, P., Horrell, D. G. & Küchler, M. (red.). Vandenhoeck & Ruprecht, s. 15-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Människa och mer: Jesus i forskningens ljus

  Bengt Holmberg, 2005, Arcus.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 13. The methods of historical reconstruction in the scholarly "recovery" of Corinthian Christianity

  Bengt Holmberg, 2004, Christianity at Corinth: The Quest for the Pauline Church. Adams, E. & Horrell, D. G. (red.). Westminster John Knox Press: Louisville - London

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Den historiske Jesus

  Bengt Holmberg, 2006, Jesus och de första kristna: En introduktion till Nya testamentet. Mitternacht, D. & Runesson, A. (red.). Verbum, s. 148-174

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Paulus och missionen – några aspekter

  Bengt Holmberg, 2013, 2000 år med Paulus. Ekenberg, A., Holmstrand, J. & Winninge, M. (red.). Bibelakademiförlaget, s. 111-125

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Göran Gustafsson 1936–2018

  Anders Jarlert, Alexander Maurits & Samuel Byrskog, 2018, Svenska Dagbladet, Stockholm, 2018, 19 augusti, s. 37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 17. Text och tolkning : uppsatser om bibeltolkningens problem

  Bo Johnson (red.) & Kieffer, R. (red.), 1985, [Publisher information missing]. 196 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 20)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 18. Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

  Bo Johnson & Strömberg Krantz, E., 1983, [Publisher information missing]. 77 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 19. Exegetik idag : nya frågor till gamla texter

  Kieffer, R. (red.) & Birger Olsson (red.), 1983, [Publisher information missing]. 143 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 11)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 20. Suspending, believing, and truth telling: Reading Giorgio Agamben's pilate and Jesus with Bultmann and Foucault

  Joel Kuhlin, 2017 jan 1, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 93, 3-4, s. 173-189 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. The Singular Event of Jesus' Death in Early Christianity

  Joel Kuhlin, 2018, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 94, 3, s. 123-143 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Ledare

  Joel Kuhlin, 2018, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 94, 3, s. 119-121 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 23. Jag är Gud och inte människa (Hos 11:9) : Kan Guds medlidande besegra våra antropomorfa gudsbilder?

  Fredrik Lindström, 2014, I : Teologisk tidsskrift. 3, 2, s. 136-155

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. "Han bar de mångas skuld". Profetia och uppfyllelse utifrån Jes. 53

  Fredrik Lindström, 1999, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 75, 3, s. 98-109.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Slavmoral: Teologiska perspektiv på Mose lag

  Fredrik Lindström, 2005, Svensk exegetisk årsbok, 70, s. 177-192.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 26. God and the Origin of Evil: A Contextual Analysis of Alleged Monistic Evidence in the Old Testament

  Fredrik Lindström, 1983, CWK Gleerup.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 27. Guds långa näsa och blödande hjärta. Gränser för Guds makt i Gamla testamentet

  Fredrik Lindström, 2001, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77, 1, s. 1-12.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 28. Det sårbara livet: livsförståelse och gudserfarenhet i Gamla testamentet

  Fredrik Lindström, 1998, Arcus. (Arcus Teologi /Projekt Nytt GT)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. Öppningar: möten med bibeln

  Fredrik Lindström, Eriksson, A-L., Grenholm, C., Jeanrond, W. & Jonsson, J., 2004, Bokförlaget Nya Doxa.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. Suffering and Sin: Interpretations of Illness in the Individual Complaint Psalms

  Fredrik Lindström, 1994, Almqvist & Wiksell. (Coniectanea Biblica: Old Testament Series)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 31. "I am Rousing the Chaldaeans" - Regrettably? Habakkuk 1.5-11 and the End of Prophetic Theology of History

  Fredrik Lindström, 2010, The Centre and the Periphery. A European Tribute to Walter Brueggemann. Middlemas, J., Clines, D. J. A. & Holt, E. K. (red.). Sheffield Phoenix Press, Vol. Hebrew Bible Monographs, 27. s. 39-60

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Theodicy in the Psalms

  Fredrik Lindström, 2003, Theodicy in the World of the Bible. Laato, A. & de Moor, J. C. (red.). Brill Academic Publishers

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Höga Visan: kärlek för kärlekens egen skull

  Fredrik Lindström, 2017 mar 1, Kyss: en meditation i ord och bild över Höga visan. Svenska kyrkan, 6 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. "... vare sig de levande eller de döda": om Gud och människa i Ruts bok

  Fredrik Lindström, 2018 sep, Ordet är dig mycket nära: tolkningar av Gamla testamentet. Olsson, B. & Starr, J. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 23-36 14 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. The Portrayal of Divine and Human in the Book of Ruth

  Fredrik Lindström, 2019, God and Humans in the Hebrew Bible and Beyond: A Festschrift for Lennart Boström on his 67th Birthday. Willgren, D. (red.). Sheffield: Sheffield Phoenix Press, s. 224-247 (Hebrew Bible Monographs; vol. 85).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Akademiska friheten allt mer hotad av toppstyrning

  Madison, G., Erik J Olsson, Rider, S., Sörensen, J. S. & Magnus Zetterholm, 2015 aug 10, Dagens Samhälle.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 37. Dick Harrison inte ensam som utsatt akademiker

  Madison, G., Erik J Olsson, Rider, S., Sörensen, J. S. & Magnus Zetterholm, 2016 jan 29, Dagens Samhälle.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 38. Feltänkt om akademisk frihet

  Madison, G., Erik J Olsson, Rider, S., Sörensen, J. S. & Magnus Zetterholm, 2014 feb 3, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 39. Akademin är alls inte fri

  Madison, G., Erik J Olsson, Rider, S., Sörensen, J. S. & Magnus Zetterholm, 2014 jan 25, Uppsala Nya Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 40. Analyser av bruket av religion och historia ter sig mer angelägna än någonsin

  Alexander Maurits, Johanna Gustafsson Lundberg & Hägerland, T., 2015 mar 13, Sydsvenskan, s. 5-5.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 41. Andra målsättningar går ut över högskolans kvalitet

  Alexander Maurits & Hägerland, T., 2017 jul 31, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 42. Revies of "Quando un dio muore: Morti e assenze divine nelle antiche tradizioni mediterranee"

  Tryggve Mettinger, 2004, I : History of Religions. 43, s. 341-343

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 43. Review of "Peoples of an Almighty God: Competing Religions in the Ancient World"

  Tryggve Mettinger, 2004, I : Journal of Semitic Studies. 49, s. 134-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 44. Review of "The Hebrew God: Portrait of an ancient deity"

  Tryggve Mettinger, 2003, I : Biblica. s. 129-131

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 45. Cui bono? : the Prophecy of Nathan (2 Sam. 7) as a piece of political rhetoric

  Tryggve Mettinger, 2005, I : Svensk exegetisk årsbok. 70, s. 193-214

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Review of "Nathan’s Promise in 2 Samuel 7 and Related Texts"

  Tryggve Mettinger, 2006, I : Teologinen Aikakauskirja. 111, s. 204-206

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.