Biodiversitet

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Performance of Anisantha (Bromus) tectorum and Rumex acetosella in sandy calcareous soil

  Pedersen, J., Fransson, A-M. & Pål Axel Olsson, 2011, I : Flora: Morphologie, Geobotanik, Oekophysiologie. 206, 3, s. 276-281

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Proposal to conserve the name Orchis majalis against O. elata, O. vestita, and O. sesquipedalis (Dactylorhiza: Orchidinae: Orchidaceae)

  Pedersen, H., Mikael Hedrén & Bateman, R. M., 2003, I : Taxon. 52, 3, s. 633-634

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Net Effects of Birds in Agroecosystems

  Pejchar, L., Yann Clough, Johan Ekroos, Kimberly Nicholas, Dafne Ram, Tschumi, M. & Henrik G. Smith, 2018 nov 1, I : BioScience. 68, 11, s. 896–904

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Wingbeat frequency and the body drag anomaly: wind-tunnel observations on a thrush nightingale (Luscinia luscinia) and a teal (Anas crecca)

  Pennycuick, C. J., Klaassen, M., Anders Kvist & Åke Lindström, 1996, I : Journal of Experimental Biology. 199, 12, s. 2757-2765

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Bumblebee colonies produce larger foragers in complex landscapes

  Anna Persson & Henrik Smith, 2011, I : Basic and Applied Ecology. 12, 8, s. 695-702

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Bumble bees show trait-dependent vulnerability to landscape simplification

  Anna Persson, Maj Rundlöf, Yann Clough & Henrik Smith, 2015, I : Biodiversity and Conservation. 24, 14, s. 3469-3489

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Effects of enrichment on simple aquatic food webs

  Anders Persson, Lars-Anders Hansson, Christer Brönmark, Per Lundberg, Lars Pettersson, Greenberg, L., Anders Nilsson, Nyström, P., Romare, P. & Tranvik, L., 2001, I : American Naturalist. 157, 6, s. 654-669

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Allozyme diversity and genetic structure of marginal and central populations of Corylus avellana L. (Betulaceae) in Europe

  Persson, H., Björn Widén, Stefan Andersson & Svensson, L., 2004, I : Plant Systematics and Evolution. 244, 3-4, s. 157-179

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Seasonal persistence of bumblebee populations is affected by landscape context

  Anna Persson & Henrik Smith, 2013, I : Agriculture, Ecosystems & Environment. 165, s. 201-209

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Klimat och Miljöstrategi i ett samlat perspektiv.

  Persson, T., Persson, C., Bengt Nihlgård & Torleif Bramryd, 2010, Studentlitteratur AB. 304 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Miljöstrategi och hållbart ledarskap: ekologi och ekonomi i samverkan

  Persson, T., Persson, C., Bengt Nihlgård & Torleif Bramryd, 2003, Studentlitteratur AB. 397 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 12. Attitudes towards the scientific search for extraterrestrial life among Swedish high school and university students

  Erik Persson, Capova, K. A. & Yuan LI, 2019, I : International Journal of Astrobiology. 18, 3, s. 280-288

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Det gröna kulturarvet: introduktion

  Erik Persson & Yuan Li, 2018, Det Gröna Kulturarvet. Persson, E., Olsson, P., Bengtsson, T. & Thelander, H. (red.). Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet, s. 4-8

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 14. The Green Heritage

  Erik Persson & Yuan Li, 2018, Det Gröna Kulturarvet. Persson, E., Olsson, P., Bengtsson, T. & Thelander, H. (red.). Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet, s. 9-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 15. Biologisk mångfald i urbana miljöer: förutsättningar, fördelar och förvaltning

  Anna S. Persson & Henrik G. Smith, 2014, Lunds universitet. 71 s. (CEC Syntes; nr. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Hjälp bina på rätt sätt: satsa på blommor istället för bikupor

  Anna S. Persson, Lina Herbertsson, Maj Rundlöf & Lindström, S., 2019 jul 4, Dagens nyheter (DN debatt).

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 17. Vegetationsförändringar på Lilla Smörstack 1982-2015

  Petersson, L. & Stefan Andersson, 2015, Botaniska Notiser, 148, 3, s. 15-22.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 18. Energetic consequenses of an inducible morphological defence in crucian carp

  Lars Pettersson & Christer Brönmark, 1999, I : Oecologia. 121, 1, s. 12-18

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. The diel activity of crucian carp, Carassius carassius, in relation to chemical cues from predators

  Lars Pettersson, Andersson, K. & Nilsson, K., 2001, I : Environmental Biology of Fishes. 61, 3, s. 341-345

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Predator recognition and defence strategies in crucian carp, Carassius carassius

  Lars Pettersson, Anders Nilsson & Christer Brönmark, 2000, I : Oikos. 88, 1, s. 200-212

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Launching Software Notes

  Lars Pettersson & Rahbek, C., 2008, I : Ecography. 31, 1, s. 3-3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 22. Välkommen med i Svensk Dagfjärilsövervakning 2011

  Lars Pettersson, 2011, Entomologisk tidskrift, 132, 1, s. 47-48.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 23. Register till brittiska nattfjärilsguider

  Lars Pettersson, 2008, I : Entomologisk tidskrift. 129, 3, s. 191-191

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 24. Storfjärilar som ökar sin utbredning: nytillskotten i storfjärilsfaunan i sydligaste Sverige under perioden 1973-2009

  Lars Pettersson & Franzén, M., 2011, I : Entomologisk tidskrift. 132, 3, s. 199-207

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Comparing wine-based and beer-based baits for moth trapping: a field experiment

  Lars Pettersson & Franzén, M., 2008, I : Entomologisk tidskrift. 129, 3, s. 129-134

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Nattfjärilsdiversitet i jordbrukslandskapet: markanvändning som en nyckel till ökad mångfald i slättbygd

  Lars Pettersson, 2011, Swedish Board of Agriculture, Jönköping. 52 s. (Jordbruksverkets rapport; vol. Rapport 2011: 45)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Compliance in a world of limited choices

  Lars Pettersson, 2013, I : ScieCom Info. 9, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Density-dependent costs of an inducible morphological defense in crucian carp

  Lars Pettersson & Christer Brönmark, 1997, I : Ecology. 78, 6, s. 1805-1815

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Morphology as a key to behavioural flexibility: body shape and swimming variability in the dimorphic crucian carp

  Lars Pettersson, 2007, I : Web Ecology. 7, s. 113-119

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Sex ratio dynamics and fluctuating selection pressures in natural populations of the Trinidadian guppy, Poecilia reticulata

  Lars Pettersson, Ramnarine, IW., Becher, SA., Mahabir, R. & Magurran, AE., 2004, I : Behavioral Ecology and Sociobiology. 55, 5, s. 461-468

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2012

  Lars Pettersson, Mellbrand, K. & Ottvall, R., 2013, Department of Biology, Lund University. 98 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 32. Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2014

  Lars Pettersson, Mellbrand, K. & Sjöström, C., 2015, Biologiska institutionen, Lunds universitet. 100 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 33. Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2013

  Lars Pettersson, Mellbrand, K. & Ottvall, R., 2014, Department of Biology, Lund University. 96 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2011

  Lars Pettersson, Harris, S. & Mellbrand, K., 2012, Department of Biology, Lund University. 88 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 35. Nationell övervakning av dagfjärilar slår igenom

  Lars Pettersson, 2011, Skog & Mark 2011. Swedish Environmental Protection Board, s. 16-18

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Våra vägkanter - viktiga miljöer för dagfjärilar

  Lars Pettersson, 2014, Naturskyddsföreningen i Ystad.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 37. Phenotypic plasticity and the evolution of an inducible morphological defence in crucian carp

  Lars Pettersson, 1999, Department of Ecology, Lund University. 136 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 38. Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2010

  Lars Pettersson, Harris, S. & Mellbrand, K., 2011, Department of Biology, Lund University. 86 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Svenska Dagfjärilsövervakning Årsrapport 2015

  Lars Pettersson, Mellbrand, K. & Sjöström, C., 2017 dec 20, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 98 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 40. Svensk Dagfjärilsövervakning, årsrapport för 2016

  Lars Pettersson, Carsten Kost, Mellbrand, K. & Sjöström, C., 2018 dec 15, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 97 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 41. Biogeografisk uppföljning 2014 av dagfjärilar inom habitatdirektivet.

  Lars Pettersson, Ottvall, R. & Sjöström, C., 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 24 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Biogeografisk uppföljning 2015 av dagfjärilar inom habitatdirektivet

  Lars Pettersson & Sjöström, C., 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 22 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. Biogeografisk uppföljning 2016 av dag- och nattfjärilar inom habitatdirektivet

  Lars Pettersson & Sjöström, C., 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 32 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 44. Biogeografisk uppföljning 2017 av dagfjärilar inom habitatdirektivet.

  Lars Pettersson, Carsten Kost & Sjöström, C., 2018, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 34 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. Biogeografisk uppföljning 2018 av dagfjärilar inom habitatdirektivet

  Lars Pettersson & Carsten Kost, 2019, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 34 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 46. Temporal and spatial distribution of waterborne mercury in a gold miner's river

  Picado, F. & Göran Bengtsson, 2012, I : Journal of Environmental Monitoring. 14, 10, s. 2746-2754

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Ecological, Groundwater, and Human Health Risk Assessment in a Mining Region of Nicaragua

  Picado, F., Alfredo Mendoza, Cuadra, S., Gerhard Barmen, Jakobsson, K. & Göran Bengtsson, 2010, I : Risk Analysis: an official publication of the Society for Risk Analysis. 30, 6, s. 916-933

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Migrating shorebirds as integrative sentinels of global environmental change

  Piersma, T. & Åke Lindström, 2004, I : Ibis. 146, s1, s. 61-69

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Fine-tuned travel planning for hazardous journeys

  Piersma, T. & Åke Lindström, 2002, I : Journal of Avian Biology. 33, 1, s. 3-4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 50. High daily energy expenditure of incubating shorebirds on High Arctic tundra: a circumpolar study

  Piersma, T., Åke Lindström, Drent, RH., Tulp, I., Jukema, J., Morrison, RIG., Reneerkens, J., Schekkerman, H. & Visser, GH., 2003, I : Functional Ecology. 17, 3, s. 356-362

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Evolution and temporal diversification of western European polyploid species complexes in Dactylorhiza (Orchidaceae)

  Pillon, Y., Fay, M., Mikael Hedrén & Bateman, R., 2007, I : Taxon. 56, 4, s. 1185-1208

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. Interfemale variation in egg yolk androgen allocation in the European starling: do high-quality females invest more?

  Pilz, KM., Henrik Smith, Sandell, M. & Schwabl, H., 2003, I : Animal Behaviour. 65, 4, s. 841-850

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Egg yolk androgen levels increase with breeding density in the European Starling, Sturnus vulgaris

  Pilz, K. M. & Henrik Smith, 2004, I : Functional Ecology. 18, 1, s. 58-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. Brood parasitic European starlings do not lay high-quality eggs

  Pilz, KM., Henrik Smith & Andersson, M., 2005, I : Behavioral Ecology. 16, 3, s. 507-513

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. A demographic comparison of two Nordic populations of Greylag Geese Anser anser

  Pistorius, P. A., Follestad, A., Leif Nilsson & Taylor, F. E., 2007, I : Ibis. 149, 3, s. 553-563

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. Assessing habitat quality of farm-dwelling house sparrows in different agricultural landscapes.

  Maria von Post, Pernilla Borgström, Henrik Smith & Ola Olsson, 2012, I : Oecologia. 168, 4, s. 959-966

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 57. Effects on rural House Sparrow and Tree Sparrow populations by experimental nest-site addition

  Maria von Post & Henrik Smith, 2015, I : Journal für Ornithologie. 156, 1, s. 231-237

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. Effects of farmland heterogeneity at multiple spatial and temporal scales on house sparrow (Passer domesticus) population ecology

  Maria von Post, 2013, Department of Biology, Lund University. 128 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 59. Root colonisation by arbuscular mycorrhizal, fine endophytic and dark septate fungi across a pH gradient in acid beech forests

  Postma, J., Pål Axel Olsson & Falkengren-Grerup, U., 2007, I : Soil Biology & Biochemistry. 39, 2, s. 400-408

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 60. Developing European conservation and mitigation tools for pollination services: approaches of the STEP (Status and Trends of European Pollinators) project

  Potts, S. G., Biesmeijer, J. C., Bommarco, R., Felicioli, A., Fischer, M., Jokinen, P., Kleijn, D., Klein, A-M., Kunin, W. E., Neumann, P., Penev, L. D., Petanidou, T., Rasmont, P., Roberts, S. P. M., Smith, H., Sorensen, P. B., Steffan-Dewenter, I., Vaissiere, B. E., Vila, M., Vujic, A. & 4 andraWoyciechowski, M., Zobel, M., Settele, J. & Schweiger, O., 2011, I : Journal of Apicultural Research. 50, 2, s. 152-164

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 61. Chloroplast DNA variation in the European herb Silene dioica (red campion): postglacial migration and interspecific introgression

  Honor C Prentice, Malm, U. & Hathaway, L., 2008, I : Plant Systematics and Evolution. 272, 1-4, s. 23-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. Changes in allozyme frequencies in Festuca ovina populations after a 9-year nutrient/water experiment

  Honor C Prentice, Lönn, M., Lager, H., Rosen, E. & Van Der Maarel, E., 2000, I : Journal of Ecology. 88, 2, s. 331-347

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 63. Allozyme and chloroplast DNA variation in island and mainland populations of the rare Spanish endemic, Silene hifacensis (Caryophyllaceae)

  Honor C Prentice, Malm, J. U., Mateu-Andres, I. & Segarra-Moragues, J. G., 2003, I : Conservation Genetics. 4, 5, s. 543-555

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 64. The Flora of Dorset

  Honor C Prentice, 2002, BSBI News, 89, s. 56-57.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 65. Plant Community composition and past land-use in fragmented grasslands on the Baltic island of Öland

  Honor C Prentice, Jonsson, B. O., Martin Sykes, Ihse, M. & Kindström, M., 2007, (Accepted/In press) I : Acta Phytogeographica Suecica.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 66. Evaluation of Plant Responses to Atmospheric Nitrogen Deposition in France Using Integrated Soil-Vegetation Models

  Probst, A., Obeidy, C., Gaudio, N., Belyazid, S., Gégout, J-C., Alard, D., Corket, E., Party, J-P., Gauquelin, T., Mansat, A., Bengt Nihlgård, Leguédois, S. & Sverdrup, H., 2015, Critical Loads and Dynamic Risk Assessments: Nitrogen, Acidity and Metals in Terrestrial and Aquatic Ecosystems. de Fries, W., Hettelingh, J. P. & Posch, M. (red.). Dordrecht: Springer, s. 359-379 (Environmental Pollution; vol. 25).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 67. Interactive effects of landscape history and current management on dispersal trait diversity in grassland plant communities

  Purschke, O., Martin Sykes, Poschlod, P., Michalski, S., Römermann, C., Durka, W., Kühn, I. & Honor C Prentice, 2014, I : Journal of Ecology. 102, 2, s. 437-446

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 68. Contrasting changes in taxonomic, phylogenetic and functional diversity during a long-term succession: insights into assembly processes

  Purschke, O., Barbara Christine Schmid, Martin Sykes, Poschlod, P., Michalski, S., Durka, W., Kühn, I., Winter, M. & Honor C Prentice, 2013, I : Journal of Ecology. 101, 4, s. 857-866

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 69. Linking landscape history and dispersal traits in grassland plant communities

  Purschke, O., Martin Sykes, Reitalu, T., Poschlod, P. & Honor C Prentice, 2012, I : Oecologia. 168, 3, s. 773-783

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 70. Plant community assembly and biodiversity: a spatio-temporal perspective

  Purschke, O., 2011, Department of Earth and Ecosystem Sciences, Lund University. 124 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 71. Dispersal traits in grassland plant communities are related to the historical landscape

  Purschke, O., Martin Sykes, Poschlod, P. & Honor C Prentice, 2010, I : [Publication information missing].

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 72. Dispersal traits in grassland plant communities are related to the historical landscape

  Purschke, O., Martin Sykes, Poschlod, P. & Honor C Prentice, 2010, I : [Publication information missing].

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 73. How could future climate and land use change affect the distribution of mountain meadow plant species in Saxony?

  Purschke, O. & Dormann, C. F., 2006, I : [Publication information missing].

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 74. A New Genus of Rhysipoline Wasp (Hymenoptera Braconidae) with Modified Wing Venation from Africa and Papua New Guinea, Parasitoid on Choreutidae (Lepidoptera)

  Quicke, D. L. J., Belokobylskij, S. A., Smith, M. A., Jadranka Rota, Hrcek, J. & Butcher, B. A., 2016 jun 1, I : Annales Zoologici Fennici. 66, 2, s. 173-192 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 75. The cost of an immune response: vaccination reduces parental effort

  Lars Råberg, Jan-Åke Nilsson, Ilmonen, P., Martin Stjernman & Dennis Hasselquist, 2000, I : Ecology Letters. 3, 5, s. 382-386

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 76. Sex and environmental sensitivity in blue tit nestlings

  Lars Råberg, Martin Stjernman & Jan-Åke Nilsson, 2005, I : Oecologia. 145, 3, s. 496-503

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 77. Immune responsiveness in adult blue tits: heritability and effects of nutritional status during ontogeny

  Lars Råberg, Martin Stjernman & Dennis Hasselquist, 2003, I : Oecologia. 136, 3, s. 360-364

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 78. Natural selection on immune responsiveness in blue tits Parus caeruleus

  Lars Råberg & Martin Stjernman, 2003, I : Evolution. 57, 7, s. 1670-1678

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 79. Non-bee insects are important contributors to global crop pollination.

  Rader, R., Bartomeus, I., Garibaldi, L. A., Garratt, M. P. D., Howlett, B. G., Winfree, R., Cunningham, S. A., Mayfield, M. M., Arthur, A. D., Andersson, G. K. S., Bommarco, R., Brittain, C., Carvalheiro, L. G., Chacoff, N. P., Entling, M. H., Foully, B., Freitas, B. M., Gemmill-Herren, B., Ghazoul, J., Griffin, S. R. & 32 andraGross, C. L., Lina Herbertsson, Herzog, F., Hipólito, J., Jaggar, S., Jauker, F., Klein, A-M., Kleijn, D., Krishnan, S., Lemos, C. Q., Lindström, S. A. M., Mandelik, Y., Monteiro, V. M., Nelson, W., Lovisa Nilsson, Pattemore, D. E., de O Pereira, N., Pisanty, G., Potts, S. G., Reemer, M., Maj Rundlöf, Sheffield, C. S., Scheper, J., Schüepp, C., Henrik Smith, Stanley, D. A., Stout, J. C., Szentgyörgyi, H., Taki, H., Vergara, C. H., Viana, B. F. & Woyciechowski, M., 2016, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 113, 1, s. 146-151

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 80. Organic farming and heterogeneous landscapes positively affect different measures of plant diversity

  Rader, R., Klaus Birkhofer, Schmucki, R., Henrik Smith, Martin Stjernman & Lindborg, R., 2014, I : Journal of Applied Ecology. 51, 6, s. 1544-1553

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 81. Small changes in timing of breeding among subarctic passerines over a 32-year period

  Dafne Ram, Nyholm, N. E. I., Arlt, D. & Åke Lindström, 2018 okt, I : Ibis.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 82. Latitudinal-Related Variation in Wintering Population Trends of Greylag Geese (Anser Anser) along the Atlantic Flyway: A Response to Climate Change?

  Ramo, C., Amat, J. A., Leif Nilsson, Schricke, V., Rodríguez-Alonso, M., Gómez-Crespo, E., Jubete, F., Navedo, J. G., Masero, J. A., Palacios, J., Boos, M. & Green, A. J., 2015, I : PLoS ONE. 10, 10, e0140181.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 83. Linking phenological shifts to demographic change

  Ramula, S., Jacob Johansson, Linden, A. & Jonzén, N., 2015, I : Climate Research. 63, 2, s. 135-144

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 84. Plant communities and the reproductive success of native plants after the invasion of an ornamental herb

  Ramula, S. & Pihlaja, K., 2012, I : Biological Invasions. 14, 10, s. 2079-2090

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 85. Linking vital rates to invasiveness of a perennial herb

  Ramula, S., 2014, I : Oecologia. 174, 4, s. 1255-1264

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 86. How frequent is metapopulation structure among butterflies in grasslands? Occurrence patterns in a forest-dominated landscape in southern Sweden

  Ranius, T., Sven Nilsson & Franzen, M., 2011, I : Écoscience. 18, 2, s. 138-144

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 87. Developmental stability in Brassica cretica: the effect of crossing distance on fluctuating asymmetry in cotyledon morphology

  Rao, G. Y., Stefan Andersson & Björn Widén, 2002, I : Heredity. 88, 3, s. 197-202

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 88. Flower and cotyledon asymmetry in Brassica cretica: Genetic variation and relationships with fitness

  Rao, G. Y., Stefan Andersson & Björn Widén, 2002, I : Evolution. 56, 4, s. 690-698

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 89. Geographic and phylogenetic patterns in Silene section Melandrium (Caryophyllaceae) as inferred from chloroplast and nuclear DNA sequences

  Rautenberg, A., Hathaway, L., Oxelman, B. & Honor C Prentice, 2010, I : Molecular Phylogenetics and Evolution. 57, 3, s. 978-991

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 90. Phylogenetic position of Silene sect. Elisanthe

  Rautenberg, A., Hathaway, L., Filatov, D., Honor C Prentice & Oxelman, B., 2008, I : Silene: from populations to genes. s. 34-34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 91. Responses of grassland species richness to local and landscape factors depend on spatial scale and habitat specialization

  Reitalu, T., Purschke, O., Jönsson, L., Karin Hall, Martin Sykes & Honor C Prentice, 2012, I : Journal of Vegetation Science. 23, 1, s. 41-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 92. History matters: village distances, grazing and grassland species diversity

  Reitalu, T., Jönsson, L., Martin Sykes, Karin Hall & Honor C Prentice, 2010, I : Journal of Applied Ecology. 47, 6, s. 1216-1224

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 93. Plant species-segregation on different spatial scales in dry, semi-natural grasslands

  Reitalu, T., Honor C Prentice, Martin Sykes, Lönn, M., Jönsson, L. & Karin Hall, 2008, I : Journal of Vegetation Science. 19, s. 407-416

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 94. Small-scale plant species richness and evenness in semi-natural grasslands respond differently to habitat fragmentation

  Reitalu, T., Martin Sykes, Jönsson, L., Lonn, M., Karin Hall, Vandewalle, M. & Honor C Prentice, 2009, I : Biological Conservation. 142, 4, s. 899-908

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 95. Determinants of fine-scale plant diversity in dry calcareous grasslands within the Baltic Sea region

  Reitalu, T., Helm, A., Paertel, M., Bengtsson, K., Gerhold, P., Rosen, E., Takkis, K., Znamenskiy, S. & Honor C Prentice, 2014, I : Agriculture, Ecosystems & Environment. 182, s. 59-68

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 96. Plant species co-occurrence patterns on different spatial scales in dry, semi-natural grasslands

  Reitalu, T., Honor C Prentice, Martin Sykes, Lönn, M., Jönsson, L. & Karin Hall, 2007, I : [Publication information missing]. s. 443-443

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 97. Patterns of plant species segregation in dry, semi-natural grasslands

  Reitalu, T., Karin Hall, Jönsson, L., Lönn, M., Honor C Prentice & Martin Sykes, 2006.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 98. Early mass-flowering crops mitigate pollinator dilution in late-flowering crops

  Riedinger, V., Renner, M., Maj Rundlöf, Steffan-Dewenter, I. & Holzschuh, A., 2014, I : Landscape Ecology. 29, 3, s. 425-435

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 99. Dark diversity in dry calcareous grasslands is determined by dispersal ability and stress-tolerance

  Riibak, K., Reitalu, T., Tamme, R., Helm, A., Gerhold, P., Znamenskiy, S., Bengtsson, K., Rosen, E., Honor C Prentice & Paertel, M., 2015, I : Ecography. 38, 7, s. 713-721

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 100. The white-backed woodpecker: umbrella species for forest conservation planning?

  Roberge, J-M., Mikusinski, G. & Sören Svensson, 2008, I : Biodiversity and Conservation. 17, 10, s. 2479-2494

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 101. How much time is required to survey land birds in forest-dominated atlas squares?

  Roberge, JM. & Sören Svensson, 2003, I : Ornis Fennica. 80, 3, s. 111-120

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 102. Putting Parasemia in its phylogenetic place: A molecular analysis of the subtribe Arctiina (Lepidoptera)

  Rönkä, K., Mappes, J., Kaila, L. & Niklas Wahlberg, 2016 okt, I : Systematic Entomology. 41, 4, s. 844-853 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 103. Trace element pattern in patients with fibromyalgia

  Rosborg, I., Hyllen, E., Lidbeck, J., Bengt Nihlgård & Gerhardsson, L., 2007, I : Science of the Total Environment. 385, 1-3, s. 20-27

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 104. Concentrations of inorganic elements in 20 municipal waters in Sweden before and after treatment - links to human health

  Rosborg, I., Bengt Nihlgård, Gerhardsson, L. & Sverdrup, H., 2006, I : Environmental Geochemistry and Health. 28, 3, s. 215-229

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 105. Inorganic constituents of well water in one acid and one alkaline area of south Sweden

  Rosborg, I., Bengt Nihlgård & Gerhardsson, L., 2003, I : Water, Air and Soil Pollution. 142, 1-4, s. 261-277

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 106. Concentrations of inorganic elements in bottled waters on the Swedish market

  Rosborg, I., Bengt Nihlgård, Gerhardsson, L., Gernersson, M-L., Ohlin, R. & Olsson, T., 2005, I : Environmental Geochemistry and Health. 27, 3, s. 217-227

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 107. Hair element concentrations in females in one acid and one alkaline area in southern Sweden.

  Rosborg, I., Bengt Nihlgård & Gerhardsson, L., 2003, I : Ambio. 32, 7, s. 440-446

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 108. Mineral composition of drinking water and daily uptake

  Rosborg, I., Bengt Nihlgård & Ferrante, M., 2015 jan 1, Drinking Water Minerals and Mineral Balance: Importance, Health Significance, Safety Precautions. Springer International Publishing, s. 25-31 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 109. Genetic variation in the moss Homalothecium lutescens in relation to habitat age and structure

  Rosengren, F., Nils Cronberg, Reitalu, T. & Honor C Prentice, 2013, I : Botany. 91, 7, s. 431-441

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 110. The adaptive background of nannandry: dwarf male distribution and fertilization in the moss Homalothecium lutescens

  Rosengren, F. & Nils Cronberg, 2014, I : Biological Journal of the Linnean Society. 113, 1, s. 74-84

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 111. Selective spore germination on shoots of Homalothecium lutescens, a moss with dwarf males.

  Rosengren, F. & Nils Cronberg, 2015, I : Biology letters. 11, 7, 20150427.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 112. Balance between inbreeding and outcrossing in a nannandrous species, the moss Homalothecium lutescens.

  Rosengren, F., Nils Cronberg & Bengt Hansson, 2016, I : Heredity. 116, 1, s. 107-113

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 113. Genetic variation and sexual reproduction in a moss with dwarf males, Homalothecium lutescens

  Rosengren, F., 2015, Department of Biology, Lund University. 142 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 114. Genetic variation in Scandinavian Anthericum liliago (Anthericaceae): allopolyploidy, hybridization and immigration history

  Rosquist, G. & Honor C Prentice, 2002, I : Plant Systematics and Evolution. 236, 1-2, s. 55-72

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 115. Variation and control of growth-form in the moss Hylocomium splendens

  Ross, S. E., Callaghan, T. V., Mats Sonesson & Sheffield, E., 2001, I : Journal of Bryology. 23, s. 283-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 116. Leaving Nota in good hands

  Jadranka Rota, 2017, I : Nota Lepidopterologica. 40, 2, s. 1 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 117. A simple method for data partitioning based on relative evolutionary rates

  Jadranka Rota, Malm, T., Nicolas Chazot, Peña, C. & Niklas Wahlberg, 2018 aug 28, I : PeerJ. 2018, 8, e5498.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 118. Diet of generalist predators reflects effects of cropping period and farming system on extra- and intraguild prey

  Roubinet, E., Klaus Birkhofer, Malsher, G., Staudacher, K., Ekbom, B., Traugott, M. & Jonsson, M., 2017 jun 1, I : Ecological Applications. 27, 4, s. 1167-1177 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 119. THE IPBES REGIONAL ASSESSMENT REPORT ON BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES FOR EUROPE AND CENTRAL ASIA

  Rounsevell, M. (red.), Fischer, M. (red.), Torre-Marin Rando, A. (red.), Mader, A. (red.), Paul Caplat, Johan Ekroos & Henrik G. Smith, 2018, Bonn: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). 834 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 120. Klimatomställning krävs – men vi klarar utmaningen

  Markku Rummukainen, Lars J Nilsson, Henrik G. Smith & Fredrik N G Andersson, 2019 mar 30, Opinion. SVT:s forum för aktuell och oberoende nyhetsdebatt som publikation.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 121. På jakt efter en hållbar jord

  Markku Rummukainen & Henrik G. Smith, 2015, 15 hållbara lösningar för framtiden. Nordh, N. (red.). Lund: Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet, s. 11-21

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 122. Late-season mass-flowering red clover increases bumble bee queen and male densities

  Maj Rundlöf, Anna Persson, Henrik Smith & Bommarco, R., 2014, I : Biological Conservation. 172, s. 138-145

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 123. Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees.

  Maj Rundlöf, Georg K.S. Andersson, Bommarco, R., Fries, I., Hederström, V., Lina Herbertsson, Jonsson, O., Björn Klatt, Pedersen, T. R., Johanna Yourstone & Henrik Smith, 2015, I : Nature. 521, 7550, s. 77-U162

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 124. Interacting effects of farming practice and landscape context on bumble bees

  Maj Rundlöf, Nilsson, H. & Henrik Smith, 2008, I : Biological Conservation. 141, 2, s. 417-426

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 125. Local and landscape effects of organic farming on butterfly species richness and abundance

  Maj Rundlöf, Bengtsson, J. & Henrik Smith, 2008, I : Journal of Applied Ecology. 45, 3, s. 813-820

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 126. The effect of organic farming on butterfly diversity depends on landscape context

  Maj Rundlöf & Henrik Smith, 2006, I : Journal of Applied Ecology. 43, 6, s. 1121-1127

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 127. Organic farming at local and landscape scales benefits plant diversity

  Maj Rundlöf, Edlund, M. & Henrik Smith, 2010, I : Ecography. 33, 3, s. 514-522

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 128. Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet - spelar ekologisk odling någon roll?

  Maj Rundlöf & Henrik Smith, 2007, (Accepted/In press) Forskningsnytt om Økologisk Landbruk i Norden, 2, s. 3-4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 129. Biodiversity in Agricultural Landscapes: Landscape and Scale-Dependent Effects of Organic Farming

  Maj Rundlöf, 2007, Department of Ecology, Lund University. 132 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 130. Annual flower strips support pollinators and potentially enhance red clover seed yield

  Maj Rundlöf, Lundin, O. & Bommarco, R., 2018, I : Ecology and Evolution. 8, 16, s. 7974-7985

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 131. Effects of Organic Farming on Biodiversity

  Maj Rundlöf, Henrik G. Smith & Klaus Birkhofer, 2016 dec 15, eLS. John Wiley and Sons Ltd, s. 1-7

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 132. Inventering av risken för förgiftning av bin med växtskyddsmedel av typen neonikotinoider under svenska förhållanden: Slutrapport 2015

  Maj Rundlöf, Bommarco, R., Henrik G. Smith & Rahbek Pedersen, T., 2015, Jönköping: Jordbruksverket. 54 s. (Rapport / Jordbruksverket; vol. årg.2015, nr. 24)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 133. Predator body sizes and habitat preferences predict predation rates in an agroecosystem

  Rusch, A., Klaus Birkhofer, Bommarco, R., Henrik Smith & Ekbom, B., 2015, I : Basic and Applied Ecology. 16, 3, s. 250-259

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 134. Flow and stability of natural pest control services depend on complexity and crop rotation at the landscape scale

  Rusch, A., Bommarco, R., Jonsson, M., Henrik Smith & Ekbom, B., 2013, I : Journal of Applied Ecology. 50, 2, s. 345-354

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 135. Management intensity at field and landscape levels affects the structure of generalist predator communities

  Rusch, A., Klaus Birkhofer, Bommarco, R., Henrik Smith & Ekbom, B., 2014, I : Oecologia. 175, 3, s. 971-983

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 136. Community occupancy before-after-control-impact (CO-BACI) analysis of Hurricane Gudrun on Swedish forest birds

  Russell, J. C., Martin Stjernman, Åke Lindström & Henrik Smith, 2015, I : Ecological Applications. 25, 3, s. 685-694 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 137. Bat mortality at wind turbines in northwestern Europe

  Jens Rydell, Bach, L., Dubourg-Savage, M-J., Martin Green, Rodrigues, L. & Anders Hedenström, 2010, I : Acta Chiropterologica. 12, 2, s. 261-274

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 138. Phenology of migratory bat activity across the Baltic Sea and the south-eastern North Sea

  Jens Rydell, Bach, L., Bach, P., Guia Diaz, L., Furmankiewicz, J., Hagner-Wahlsten, N., Kyheroeinen, E-M., Lilley, T., Masing, M., Meyer, M. M., Petersons, G., Suba, J., Vasko, V., Vintulis, V. & Anders Hedenström, 2014, I : Acta Chiropterologica. 16, 1, s. 139-147

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 139. Mortality of bats at wind turbines links to nocturnal insect migration?

  Jens Rydell, Bach, L., Dubourg-Savage, M-J., Martin Green, Rodrigues, L. & Anders Hedenström, 2010, I : European Journal of Wildlife Research. 56, 6, s. 823-827

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 140. Bat Activity at a Small Wind Turbine in the Baltic Sea

  Jens Rydell & Wickman, A., 2015 dec 1, I : Acta Chiropterologica. 17, 2, s. 359-364 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 141. Testing the performances of automated identification of bat echolocation calls: A request for prudence

  Jens Rydell, Nyman, S., Eklöf, J., Jones, G. A. & Russo, D., 2017 jul 1, I : Ecological Indicators. 78, s. 416-420 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 142. Long-Term Increase in Hibernating Bats in Swedish Mines - Effect of Global Warming?

  Jens Rydell, Eklöf, J., Fransson, H. & Lind, S., 2018, I : Acta Chiropterologica. 20, 2, s. 421-426 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 143. Infrequent sporophyte production maintains a female-biased sex ratio in the unisexual clonal moss Hylocomium splendens

  Rydgren, K., Halvorsen, R. & Nils Cronberg, 2010, I : Journal of Ecology. 98, 5, s. 1224-1231

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 144. Factors influencing reproductive success in the clonal moss, Hylocomium splendens

  Rydgren, K., Nils Cronberg & Økland, R., 2006, I : Oecologia. 147, 3, s. 445-454

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 145. A benefit analysis of screening for invasive species - base-rate uncertainty and the value of information

  Ullrika Sahlin, Rydén, T., Nyberg, C. D. & Henrik Smith, 2011, I : Methods in Ecology and Evolution. 2, 5, s. 500-508

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 146. Differences in the strengths of evidence matters in risk–risk trade-offs

  Ullrika Sahlin & Maj Rundlöf, 2017 aug 3, I : Journal of Risk Research. 20, 8, s. 988-994

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 147. An evaluation of analyses and data collection of winter loss in honey bees in Sweden

  Ullrika Sahlin & Björn Klatt, 2018, Lund: Centre for Environmental and Climate Research (CEC), Lund University. (CEC rapport; nr. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 148. Ten genes and two topologies: An exploration of higher relationships in skipper butterflies (Hesperiidae)

  Sahoo, R. K., D.Warren, A., Niklas Wahlberg, Brower, A. V., Lukhtanov, V. A. & Kodandaramaiah, U., 2016, I : PeerJ. 2016, 12, e2653.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 149. Evolution of Hypolimnas butterflies (Nymphalidae): Out-of-Africa origin and Wolbachia-mediated introgression

  Sahoo, R. K., Lohman, D. J., Niklas Wahlberg, Müller, C. J., Brattström, O., Collins, S. C., Peggie, D., Aduse-Poku, K. & Kodandaramaiah, U., 2018 jun 1, I : Molecular Phylogenetics and Evolution. 123, s. 50-58 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 150. Gardens benefit bees and enhance pollination in intensively managed farmland

  Samnegard, U., Anna Persson & Henrik Smith, 2011, I : Biological Conservation. 144, 11, s. 2602-2606

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 151. A heterogeneous landscape does not guarantee high crop pollination

  Ulrika Samnegård, Hambäck, P. A., Lemessa, D., Nemomissa, S. & Hylander, K., 2016 sep 14, I : Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 283, 1838, 20161472.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 152. Dominance, prior occupancy and Winter residency in the great tit (Parus major)

  Sandell, M. & Henrik G. Smith, 1990, I : Behavioral Ecology and Sociobiology. 29, s. 147-152

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 153. Already mated females constrain male mating success in the European starling

  Sandell, M. & Henrik G. Smith, 1996, I : Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 263, s. 743-747

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 154. Paternal care in the European starling, Sturnus vulgaris: nestling provision

  Sandell, M., Henrik G. Smith & Bruun, M., 1996, I : Behavioral Ecology. 39, s. 301-309

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 155. Female aggression in the European Starling during the breeding season

  Sandell, M. & Henrik G. Smith, 1997, I : Animal Behaviour. 53, s. 13-23

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 156. Electrophoretic evidence supporting a theory of allopolyploid origin of the peat moss Sphagnum jensenii.

  Såstad, S. M., Flatberg, K. I. & Nils Cronberg, 1999, I : Nordic Journal of Botany. 19, s. 355-362

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 157. Gene transfer by interspecific hybridization in bryophytes

  Weerachon Sawangproh, 2019 maj 3, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 211 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 158. Environmental factors driving the effectiveness of European agri-environmental measures in mitigating pollinator loss - a meta-analysis

  Scheper, J., Holzschuh, A., Kuussaari, M., Potts, S. G., Maj Rundlöf, Henrik Smith & Kleijn, D., 2013, I : Ecology Letters. 16, 7, s. 912-920

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 159. Local and landscape-level floral resources explain effects of wildflower strips on wild bees across four European countries

  Scheper, J., Bommarco, R., Holzschuh, A., Potts, S. G., Riedinger, V., Roberts, S. P. M., Maj Rundlöf, Henrik Smith, Steffan-Dewenter, I., Wickens, J. B., Wickens, V. J. & Kleijn, D., 2015, I : Journal of Applied Ecology. 52, 5, s. 1165-1175

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 160. Specialization of Mutualistic Interaction Networks Decreases toward Tropical Latitudes

  Schleuning, M., Fruend, J., Klein, A-M., Abrahamczyk, S., Alarcon, R., Albrecht, M., Andersson, G., Bazarian, S., Boehning-Gaese, K., Bommarco, R., Dalsgaard, B., Dehling, D. M., Gotlieb, A., Hagen, M., Hickler, T., Holzschuh, A., Kaiser-Bunbury, C. N., Kreft, H., Morris, R. J., Sandel, B. & 10 andraSutherland, W. J., Svenning, J-C., Tscharntke, T., Watts, S., Weiner, C. N., Werner, M., Williams, N. M., Winqvist, C., Dormann, C. F. & Bluethgen, N., 2012, I : Current Biology. 22, 20, s. 1925-1931

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 161. Plant community assembly during succession from arable fields to semi-natural grassland

  Barbara Christine Schmid, 2016, Department of Biology, Lund University. 165 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 162. The contribution of successional grasslands to the conservation of semi-natural grasslands species – A landscape perspective

  Barbara C. Schmid, Poschlod, P. & Honor C. Prentice, 2017 feb 1, I : Biological Conservation. 206, s. 112-119 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 163. Ring-based versus disc-based separation of spatial scales: a case study on the impact of arable land proportions on invertebrates in freshwater streams

  Schneider, C., Ekschmitt, K., Wolters, V. & Klaus Birkhofer, 2011, I : Aquatic Ecology. 45, 3, s. 351-356

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 164. Soil disturbance alters plant community composition and decreases mycorrhizal carbon allocation in a sandy grassland.

  Schnoor, T. K., Mårtensson, L-M. & Pål Axel Olsson, 2011, I : Oecologia. 167, s. 809-819

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 165. Soil disturbance as a grassland restoration measure-effects on plant species composition and plant functional traits.

  Schnoor, T. K., Bruun, H. H. & Pål Axel Olsson, 2015, I : PLoS ONE. 10, 4, e0123698.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 166. Effects of soil disturbance on plant diversity of calcareous grasslands

  Schnoor, T. K. & Pål Axel Olsson, 2010, I : Agriculture, Ecosystems & Environment. 139, 4, s. 714-719

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 167. Mechanical soil disturbance as a determinant of arbuscular mycorrhizal fungal communities in semi-natural grassland.

  Schnoor, T. K., Lekberg, Y., Rosendahl, S. & Pål Axel Olsson, 2011, I : Mycorrhiza. 21, 3, s. 211-220

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 168. Disturbance Effects on Plant and Mycorrhizal Communities in Sandy Grasslands

  Schnoor, T. K., 2011, Department of Biology, Lund University. 128 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 169. The potato pest Russelliana solanicola Tuthill (Hemiptera: Psylloidea): taxonomy and host-plant patterns

  Serbina, L., Burckhardt, D., Klaus Birkhofer, Syfert, M. M. & Halbert, S. E., 2015, I : Zootaxa. 4021, 1, s. 33-62

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 170. Addition of crop residues affects a detritus-based food chain depending on litter type and farming system

  Sereda, E., Wolters, V. & Klaus Birkhofer, 2015, I : Basic and Applied Ecology. 16, 8, s. 746-754

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 171. Assessing spider diversity on the forest floor: expert knowledge beats systematic design

  Sereda, E., Blick, T., Dorow, W. H. O., Wolters, V. & Klaus Birkhofer, 2014, I : The Journal of Arachnology. 42, 1, s. 44-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 172. Spatial distribution of spiders and epedaphic Collembola in an environmentally heterogeneous forest floor habitat

  Sereda, E., Blick, T., Dorow, W. H. O., Wolters, V. & Klaus Birkhofer, 2012, I : Pedobiologia. 55, 5, s. 241-245

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 173. Does information sharing promote group foraging?

  Sernland, E., Ola Olsson & Holmgren, NMA., 2003, I : Royal Society of London. Proceedings B. Biological Sciences. 270, 1520, s. 1137-1141

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 174. Urban and agricultural soils: Conflicts and trade-offs in the optimization of ecosystem services

  Setälä, H., Bardgett, R. D., K. Birkhofer, M. Brady, Byrne, L., de Ruiter, P. C., de Vries, F. T., Gardi, C., K. Hedlund, Hemerik, L., Hotes, S., Liiri, M., Mortimer, S. R., Pavao-Zuckerman, M., Pouyat, R., Tsiafouli, M. & van der Putten, W. H., 2014 mar 1, I : Urban Ecosystems. 17, 1, s. 239-253 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 175. The molecular components of the extracellular protein-degradation pathways of the ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus.

  Shah, F., Rineau, F., Björn Canbäck, Tomas Johansson & Anders Tunlid, 2013, I : New Phytologist. 200, 3, s. 875-887

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 176. A phosphorus threshold for mycoheterotrophic plants in tropical forests

  Sheldrake, M., Nicholas P. Rosenstock, Revillini, D., Pål Axel Olsson, Joseph Wright, S. & Turner, B. L., 2017 feb 8, I : Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 284, 1848, 20162093.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 177. Responses of arbuscular mycorrhizal fungi to long-term inorganic and organic nutrient addition in a lowland tropical forest

  Sheldrake, M., Nicholas P. Rosenstock, Mangan, S., Revillini, D., Sayer, E. J., Pål Axel Olsson, Verbruggen, E., Tanner, E. V. J., Turner, B. L. & Wright, S. J., 2018, I : ISME Journal. 12, 10, s. 2433-2445

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 178. Is population structure in the European white stork determined by flyway permeability rather than translocation history?

  Shephard, J. M., Ogden, R., Tryjanowski, P., Ola Olsson & Galbusera, P., 2013, I : Ecology and Evolution. 3, 15, s. 4881-4895

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 179. Interactive influence of light intensity and soil fertility on root-associated arbuscular mycorrhizal fungi

  Shi, G., Liu, Y., Johnson, N. C., Pål Axel Olsson, Mao, L., Cheng, G., Jiang, S., An, L., Du, G. & Feng, H., 2014, I : Plant and Soil. 378, 1-2, s. 173-188

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 180. Models and Nomenclature for Cytoplasmic Incompatibility: Caution over Premature Conclusions – A Response to Beckmann et al.

  Shropshire, J. D., Leigh, B., Bordenstein, S. R., Anne Duplouy, Riegler, M., Brownlie, J. C. & Bordenstein, S. R., 2019 jun 1, I : Trends in Genetics. 35, 6, s. 397-399 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 181. Improving agricultural pollution abatement through result-based payment schemes

  William Sidemo Holm, Henrik G. Smith & Mark Brady, 2018 maj 8, I : Land Use Policy. 77, s. 209-219

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 182. A global meta-analysis of the relative extent of intraspecific trait variation in plant communities.

  Siefert, A., Violle, C., Chalmandrier, L., Albert, C. H., Taudiere, A., Fajardo, A., Aarssen, L. W., Baraloto, C., Carlucci, M. B., Cianciaruso, M. V., de L Dantas, V., de Bello, F., Duarte, L. D. S., Fonseca, C. R., Freschet, G. T., Gaucherand, S., Gross, N., Hikosaka, K., Jackson, B., Jung, V. & 25 andraKamiyama, C., Katabuchi, M., Kembel, S. W., Kichenin, E., Kraft, N. J. B., Lagerström, A., Bagousse-Pinguet, Y. L., Li, Y., Mason, N., Messier, J., Nakashizuka, T., Overton, J. M., Peltzer, D. A., Pérez-Ramos, I. M., Pillar, V. D., Honor C Prentice, Richardson, S., Sasaki, T., Schamp, B. S., Schöb, C., Shipley, B., Sundqvist, M., Martin Sykes, Vandewalle, M. & Wardle, D. A., 2015, I : Ecology Letters. 18, 12, s. 1406-1419

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 183. Humlor behöver fungerande landskap

  Sjödin, N. E., Bengtsson, J., Ahrné, K. & Maj Rundlöf, 2006, Biodiverse, 11, 4, s. 16-16.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 184. Clutch size evolution under sexual conflict enhances the stability of mating systems

  Henrik Smith & Härdling, R., 2000, I : Royal Society of London. Proceedings B. Biological Sciences. 267, 1458, s. 2163-2170

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 185. Carotenoid and protein supplementation have differential effects on pheasant ornamentation and immunity

  Henrik Smith, Lars Råberg, Ohlsson, T., Granbom, M. & Dennis Hasselquist, 2007, I : Journal of evolutionary biology. 20, 1, s. 310-319

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 186. Selection for synchronous breeding in the European starling

  Henrik Smith, 2004, I : Oikos. 105, 2, s. 301-311

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 187. The starling mating system as an outcome of the sexual conflict

  Henrik Smith & Sandell, M., 2005, I : Evolutionary Ecology. 19, 2, s. 151-165

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 188. Biodiversity and the landscape ecology of agri-environment schemes

  Henrik Smith, Öckinger, E. & Maj Rundlöf, 2010, I : Aspects of Applied Biology. 100, s. 225-232

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 189. Is the large-scale decline of the starling related to local changes in demography?

  Henrik Smith, Ryegard, A. & Sören Svensson, 2012, I : Ecography. 35, 8, s. 741-748

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 190. Adoption or infanticide: Options of replacement males in the European starling

  Henrik Smith, Wennerberg, L. & Torbjörn von Schantz, 1996, I : Behavioral Ecology and Sociobiology. 38, 3, s. 191-197

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 191. Extra-Pair Paternity in the European Starling: The Effect of Polygyny

  Henrik Smith & Torbjörn von Schantz, 1993, I : Condor. 95, 4, s. 1006-1015

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 192. Åtgärder för att gynna biologisk mångfald i slättbygder - En kunskapssammanställning

  Henrik Smith, Jönsson, A. & Maj Rundlöf, 2011, Jordbruksverket. 52 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 193. Female nutritional state affects the rate of male incubation feeding in the pied flycatcher Ficedula hypoleuca

  H. G. Smith, Källander, H., Johan Hultman & Sanzén, B., 1989 jun, I : Behavioral Ecology and Sociobiology. 24, 6, s. 417-420 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 194. Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013: Delrapport II: Utvärdering av åtgärder för bättre miljö

  Henrik G. Smith, Juliana Dänhardt, Blombäck, K., Paul Caplat, Collentine, D., Erik Grenestam, Helena Hanson, Höjgård, S., Jansson, T., Johnsson, H., Jönsson, A., Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Stewart, R., Martin Stjernman & Öckinger, E., 2016, Jordbruksverket. 351 s. (Utvärderingsrapport 2016:3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 195. Effect of experimentally altered brood size on frequency and timing of second clutches in the great tit

  Henrik G. Smith, Källander, H. & Jan-Åke Nilsson, 1987, I : Auk. 104, s. 700-706

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 196. Feeding freqency and parental division of Labour in the double-brooded great tit Parus major

  Henrik G. Smith, Källander, H., Fontell, K. & Ljungström, M., 1988, I : Behavioral Ecology and Sociobiology. 22, s. 447-453

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 197. Larger clutches take longer to incubate

  Henrik G. Smith, 1989, I : Ornis Scandinavica. 20, 2, s. 156-158

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 198. The trade-off between offspring number and quality in the great tit Parus major

  Henrik G. Smith, Källander, H. & Jan-Åke Nilsson, 1989, I : Journal of Animal Ecology. 58, s. 383-401

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 199. The significance of cluch overlap in the great tit Parus major

  Henrik G. Smith, Källander, H. & Jan-Åke Nilsson, 1989, I : Ibis. 131, 4, s. 589-600

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 200. Parental age and reproduction in the marsh tit

  Henrik G. Smith, 1993, I : Ibis. 135, s. 196-201

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 201. Interclutch variation in egg size among starlings (Sturnus vulgaris) reflects female condition

  Henrik G. Smith, Ottosson, U. & Ohlsson, T., 1993, I : Ornis Scandinavica. 24, s. 311-316

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 202. Heritability of tarsus length in cross-fostered European Starling broods

  Henrik G. Smith, 1993, I : Heredity. 71, s. 318-322

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 203. Seasonal Decline in Clutch Size of the Marsh Tit (Parus palustris) in Relation to Date-Specific Survival of Offspring

  Henrik G. Smith, 1993, I : Auk. 110, s. 889-899

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 204. Intrasexual competition among polygynously mated female starlings (Sturnus vulgaris)

  Henrik G. Smith, Ottosson, U. & Sandell, M., 1994, I : Behavioral Ecology. 5, s. 57-63

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 205. Adaptive significance of egg size in the European Starling: experimental tests

  Henrik G. Smith, Ohlsson, T. & Wettermark, K. J., 1995, I : Ecology. 76, s. 1-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 206. Paternal care in the European starling, Sturnus vulgaris: incubation

  Henrik G. Smith, Sandell, M. & Bruun, M., 1995, I : Animal Behaviour. 50, s. 323-331

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 207. Heritability of nestling growth in cross-fostered European Starlings, Sturnus vulgaris

  Henrik G. Smith & Wettermark, K. J., 1996, I : Genetics. 141, s. 657-665

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 208. The effect of egg size and habitat on starling nestling growth and survival

  Henrik G. Smith & Bruun, M., 1998, I : Oecologia. 115, 1-2, s. 59-63

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 209. Intersexual competition in a polygynous mating system

  Henrik G. Smith & Sandell, M., 1998, I : Oikos. 83, 3, s. 484-495

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 210. Landskapet har andra värden än livsmedelsproduktion

  Henrik G. Smith, 2013 jan 2, Dagens nyheter (DN debatt).

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 211. Beyond dispersal: the roles of animal movement in modern agricultural landscapes

  Henrik G. Smith, Klaus Birkhofer, Yann Clough, Johan Ekroos, Ola Olsson & Maj Rundlöf, 2014, Animal Movement Across Scales. Hansson, L-A. & Åkesson, S. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 51-70

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 212. Landskapsperspektivet

  Henrik G. Smith & Juliana Dänhardt, 2016, 4 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 213. Bortom debatten om integrerat eller segregerat bevarande

  Henrik G. Smith, 2017, I : Biodiverse. Årg.22, 2, s. 6-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 214. Nature’s services at risk in a changing climate

  Henrik G. Smith, 2014, Today’s Great Explorers: New frontiers in Strategy Research at Lund University.. Naurin, S. (red.). Lund: Lunds universitet, s. 63-81

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 215. Klimatförändringen, ekosystem och arter

  Henrik G. Smith, 2014, Lund: Lunds universitet. 3 s. (Klilmat i Fokus; nr. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 216. Behövs ängar och naturbetesmarker i ett multifunktionellt landskap?

  Henrik G. Smith, 2017, I : Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift. Årg.156, 5, s. 50-53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 217. Seed number and environmental conditions do not explain seed size variability for the invasive herb Lupinus polyphyllus

  Sober, V. & Ramula, S., 2013, I : Plant Ecology. 214, 6, s. 883-892

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 218. Vagn Alstrup (4 February 1944-18 August 2015)

  Søchting, U. & Ingvar Kärnefelt, 2016 apr, I : Graphis Scripta. 28, 1-2, s. 61-62 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 219. Small biotopes: Landscape and management effects on pollinators

  Söderman, A., 2016, Centre for Environmental and Climate Research (CEC) and Department of Biology, Faculty of Science, Lund University. 188 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 220. Contrasting effects of field boundary management on three pollinator groups

  Söderman, A. M. E., Johan Ekroos, Katarina Hedlund, Ola Olsson & Henrik G. Smith, 2016 sep, I : Insect Conservation and Diversity. 9, 5, s. 427-437 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 221. The value of small arable habitats in the agricultural landscape: Importance for vascular plants and the provisioning of floral resources for bees

  Söderman, A. M. E., Irminger Street, T., Karin Hall, Ola Olsson, Honor C. Prentice & Henrik G. Smith, 2018 jan 1, I : Ecological Indicators. 84, s. 553-563 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift