Biodiversitet

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Rapport
 2. Nattfjärilsdiversitet i jordbrukslandskapet: markanvändning som en nyckel till ökad mångfald i slättbygd

  Lars Pettersson, 2011, Swedish Board of Agriculture, Jönköping. 52 s. (Jordbruksverkets rapport; vol. Rapport 2011: 45)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 3. Åtgärder för att gynna biologisk mångfald i slättbygder - En kunskapssammanställning

  Henrik Smith, Jönsson, A. & Maj Rundlöf, 2011, Jordbruksverket. 52 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2010

  Lars Pettersson, Harris, S. & Mellbrand, K., 2011, Department of Biology, Lund University. 86 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Biogeografisk uppföljning - förslag till variabler, indikatorer och datainsamling för delsystem fjärilar

  Harris, S., Ottvall, R. & Lars Pettersson, 2010, Department of Biology, Lund University. 94 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Naturvårdshänsyn vid miljöriskbedömning av genmodifierade grödor. Långsiktiga effekter och effekter på icke-målorganismer.

  Tina D'hertefeldt & Örn, P., 2010, (Unpublished) 41 s. (Regeringsuppdrag)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Det privata skogsbrukets landskap – En studie av uthålligt brukande i Stenbrohultsområdet

  Ask, P. & Sven Nilsson, 2005, MISTRA, Stockholm. 62 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Kan man veta hur mycket och vilken skog som behöver skyddas?

  Sven Nilsson & Niklasson, M., 2003, Lund University. 4 s. (SUFOR, Sustainable Forestry in Southern Sweden. Årsrapport 2002)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 9. Uthållighet i skogen ur biodiversitetsperspektiv

  Niklasson, M. & Sven Nilsson, 2002, Ekologiska institutionen, Lunds universitet. 3 s. (SUFOR, Sustainable Forestry in Southern Sweden. Årsrapport 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. Skogshistoria effektiviserar naturvården och intensivodling utarmar marken – nya resultat från SUFOR

  Björk Blixt, L., Niklasson, M. & Sven Nilsson, 2002, Sveriges Lantbruksuniversitet. (Fakta Skog; vol. Nr 12)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Vedinsektsfaunan i Hornsö-Allgunnenområdet i östra Småland.

  Sven Nilsson & Huggert, L., 2001, Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar. 45 s. (Länsstyrelsen i Kalmar län, Meddelandeserien; vol. 28)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Ekologisk landskapsplanering grundad på skogshistoria, naturvärden och naturliga störningsmönster

  Sven Nilsson, Niklasson, M., Hedin, J. & Ask, P., 2001, Ekologiska institutionen, Lunds universitet. 4 s. (SUFOR, Sustainable Forestry in Southern Sweden. Årsrapport 2000)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Fjällens ekosystem i ett förändrat klimat

  Mats Sonesson & Lars Olof Björn, 2000, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Antologi (redaktör)
 15. Diversity and ecology of lichens in polar and mountain ecosystems.

  Hafellner, J. (red.), Ingvar Kärnefelt (red.) & Wirth, V. (red.), 2010, J. Cramer in der Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung. 389 s. (Bibliotheca Lichenologica; vol. 104)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 16. Lichenological Contributions in Honour of David Galloway.

  Ingvar Kärnefelt (red.) & Arne Thell (red.), 2007, J. Cramer. 603 s. (Bibliotheca Lichenologica; vol. 95)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 17. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning

  Torbjörn Tyler (red.), Johansson, H. (red.), Olsson, K-A. (red.) & Mats Sonesson (red.), 2007, Lunds Botaniska Förening. 779 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 18. Bok
 19. A miniature world in decline: European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts

  Nick, H., Nils Cronberg, Żarnowiec, J. & et al., 2019, Brussels: IUCN. 87 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling: årsrapport för 2017

  Martin Green, Fredrik Haas & Åke Lindström, 2018, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 95 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling: årsrapport för 2016

  Martin Green, Fredrik Haas & Åke Lindström, 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 84 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 22. Inventering av rastande gäss och övervintrande sjöfåglar och gäss i Sverige: årsrapport för 2016/2017

  Fredrik Haas & Leif Nilsson, 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 49 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Farmland Conservation: Evidence for the effects of interventions in northern and western Europe

  Dicks, L. V., Ashpole, J. E., Juliana Dänhardt, James, K., Jönsson, A., Randell, N., Showler, D. A., Smith, R. K., Turpie, S., Williams, D. & Sutherland, W. J., 2014, Exeter: Pelagic Publishing. 466 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 24. Fåglarna i Sverige: antal och förekomst

  Ottosson, U., Ottvall, R., Martin Green, Gustafsson, R., Fredrik Haas, Niklas, H., Åke Lindström, Leif Nilsson, Mikael, S., Sören Svensson & Tjernberg, M., 2012, Halmstad: Swedish Ornithological Society. 592 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 25. Klimat och Miljöstrategi i ett samlat perspektiv.

  Persson, T., Persson, C., Bengt Nihlgård & Torleif Bramryd, 2010, Studentlitteratur AB. 304 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Besöksguide till Naturen i Linnébygden

  Sven Nilsson, 2007, Naturskyddsföreningen i Kronoberg. 64 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 27. Miljöstrategi och hållbart ledarskap: ekologi och ekonomi i samverkan

  Persson, T., Persson, C., Bengt Nihlgård & Torleif Bramryd, 2003, Studentlitteratur AB. 397 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. Smålands beteshagar – naturvärden, historia och skötsel.

  Sven Nilsson & Rundlöf, U., 2001, Naturskyddsföreningen i Kronoberg. 64 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. Övrigt
 30. Landskapsperspektivet

  Henrik G. Smith & Juliana Dänhardt, 2016, 4 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 31. Mot en evidensbaserad CAP

  Juliana Dänhardt, Henrik G. Smith, Mark V. Brady & Ullrika Sahlin, 2016, 6 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 32. Två danska drottningar

  Ingvar Kärnefelt, 2015, Travellers' Club i Malmö.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 33. En resa i stenålderns förlorade landskap.

  Ingvar Kärnefelt, 2015, Travellers' Club i Malmö.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 34. Thebe, Luxor och Konungarnas Dal

  Ingvar Kärnefelt, 2015, Travellers' Club i Malmö.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 35. Naturvård - segregerad från eller integrerad i jordbrukslandskapet?

  Johan Ekroos, Henrik G. Smith & Ödman, A., 2015, 2 s. Lund : Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 36. Våra vägkanter - viktiga miljöer för dagfjärilar

  Lars Pettersson, 2014, Naturskyddsföreningen i Ystad.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 37. Om blommor och bin: mer kunskap om höstrapsens pollination och befruktning

  Lindström, S., Lankinen, Å. & Tina D'hertefeldt, 2013, 2 s. Alnarp : Sveriges Lantbruksuniversitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 38. Recension av bok/film/utställning etc.
 39. Nya avhandlingar

  Sören Svensson, 2012, Ornis Svecica, 22, 3-4, s. 148-150.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 40. The Flora of Dorset

  Honor C Prentice, 2002, BSBI News, 89, s. 56-57.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 41. Dagstidnings-/nyhetsartikel
 42. Hjälp bina på rätt sätt: satsa på blommor istället för bikupor

  Anna S. Persson, Lina Herbertsson, Maj Rundlöf & Lindström, S., 2019 jul 4, Dagens nyheter (DN debatt).

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 43. Kris i naturen – vår existens har blivit sårbar

  Stenseke, M., Lindblad, C., Bengtsson, J., Gamfeldt, L., Hahn, T., Hilding Rydevik, T., Sandell, K., Sandström, C., Smith, H. G., Almered Olsson, G., Andersson, P., Beland Lindahl, K., Bergström, L., van Berlekom, M., Ebenhard, T., Hammer, M., Hägerhäll, C., Ihse, M., Johansson, M., Jonsson, B. G. & 10 andraLennartsson, T., Lindborg, R., Norling, P., Palme, U., Schultz, M., Svensson, J., Thomasson, T., Uddling, J., Öberg Ben Ammar, L. & Christiernsson, A., 2019 maj 7, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 44. Klimatomställning krävs – men vi klarar utmaningen

  Markku Rummukainen, Lars J Nilsson, Henrik G. Smith & Fredrik N G Andersson, 2019 mar 30, Opinion. SVT:s forum för aktuell och oberoende nyhetsdebatt som publikation.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 45. "Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna"

  Ahlberg, E., Akselsson, R., Akselsson, C., Andresen, L. C., Ardö, J., Björk, R. G., Björnsson, L., Boyd, E., Brady, M. V., Brogaard, S., Brönmark, C., Carlsson, P., Carton, W., Chen, D., Coria, J., Döscher, R., Filipsson, H. L., Frank, G., Friberg, J., Gaillard, M-J. & 45 andraGamfeldt, L., Gärdenäs, A., Hallquist, M., Dan Hammarlund, Lars-Anders Hansson, Heuzé, C., Jutta Holst, Christina Isaxon, Johan Jansson, Margareta Johansson, Thomas B Johansson, Kasimir, Å., Kjellström, T., Till Koglin, Torsten Krause, Adam Kristensson, Emma Kritzberg, Jessica Wadin, Aliaksei Laureshyn, Karin Lundgren Kownacki, Jakob Löndahl, Johan Martinsson, Paul Miller, Kimberly Nicholas, Tobias Nielsen, Alexandra Nikoleris, Lennart Olsson, Joakim Pagels, Frans-Jan Parmentier, Andreas Persson, Pleijel, H., Honor C Prentice, Karin Rengefors, Pontus Roldin, Slunge, D., Henrik G. Smith, Moa Sporre, Birgitta Svenningsson, Erik Svensson, Erik Swietlicki, Uddling, J., Wallin, G., Ahlkrona, J., Anderson, K. & Andersson, A., 2019 mar 15, Dagens nyheter (DN debatt).

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 46. Fel att offra betesmark i Sverige av klimatskäl

  Lindborg, R., Bengtsson, J., Cousins, S., Eriksson, O., Katarina Hedlund, Plue, J., Honor C Prentice, Henrik G. Smith, Stenseke, M., Waldén, E. & Öckinger, E., 2019 feb 17, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 47. 食肉的猪笼草

  Yuan Li, 2017 nov 26, 今晚报 副刊.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 48. 谁说植物好欺负

  Yuan Li, 2017 nov 24, 今晚报 副刊.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 49. 拥有再生能力的“鱼”

  Yuan Li, 2017 okt 18, 今晚报 副刊.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 50. 老练“农场主”

  Yuan Li, 2017 okt 16, 今晚报 副刊.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 51. Bevara de värdefulla skogar som ännu finns kvar i Sverige

  Ericson, L., Esseen, P-A., Götmark, F., Hytteborn, H., Ihse, M., Lagerlöf, J. & Honor C Prentice, 2017 apr 12, Dagens nyheter (DN debatt) 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 52. Inrätta ett miljöpolitiskt råd direkt under statsministern

  Azar, C., Finnveden, G., Johannesson, K., Johansson-Stenman, O., Ledin, A., Munthe, J., Nilsson, A. M. K., Nordin, A., Rockström, J., Henrik G. Smith, Sörlin, S. & Vahter, M., 2014 okt 16, Dagens nyheter (DN debatt).

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 53. Gör brandområdet till ett jättelikt skyddat reservat

  Andrén, H., Berg, Å., Berggren, Å., Brunet, J., Dahlberg, A., Edenius, L., Ericsson, G., Forslund, P., Gustafsson, L., Hjälten, J., Johnsson, B. G., Kjellander, P., Lindbladh, M., Milberg, P., Moen, J., Nilsson, C., Pärt, T., Ranius, T., Rydin, H., Smith, H. G. & 1 andraThor, G., 2014 sep 8, Dagens nyheter (DN debatt).

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel