Biodiversitet

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Rapport
 2. Biogeografisk uppföljning 2014 av dagfjärilar inom habitatdirektivet.

  Lars Pettersson, Ottvall, R. & Sjöström, C., 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 24 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 3. Biogeografisk uppföljning 2015 av dagfjärilar inom habitatdirektivet

  Lars Pettersson & Sjöström, C., 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 22 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. Biogeografisk uppföljning 2016 av dag- och nattfjärilar inom habitatdirektivet

  Lars Pettersson & Sjöström, C., 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 32 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Kunskapssammanställning om sprutfria kantzoner

  Jönsson, A. & Henrik G. Smith, 2016 mar 30, 17 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Inventering av sjöfåglar och gäss i Sverige. Årsrapport för 2015/16.

  Leif Nilsson & Fredrik Haas, 2016, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 64 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2015.

  Martin Green, Åke Lindström & Fredrik Haas, 2016, Biologiska institutionen, Lunds universitet. 88 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013: Delrapport II: Utvärdering av åtgärder för bättre miljö

  Henrik G. Smith, Juliana Dänhardt, Blombäck, K., Paul Caplat, Collentine, D., Erik Grenestam, Helena Hanson, Höjgård, S., Jansson, T., Johnsson, H., Jönsson, A., Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Stewart, R., Martin Stjernman & Öckinger, E., 2016, Jordbruksverket. 351 s. (Utvärderingsrapport 2016:3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 9. Bra vallersättning och kompensationsstöd? Hur kan olika utformningar påverka jordbruket, miljön, och samhällsekonomin?

  Haslund, K. P., Jonasson, L., Henrik G. Smith, Martin Stjernman, Paul Caplat, Klaus Birkhofer, Yann Clough & Helena Hanson, 2016, Jordbruksverket. 211 s. (UVR; vol. 2016, nr. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. The European Butterfly Indicator for Grassland species: 1990-2015

  van Swaay, C. A. M., Van Strien, A., Aghababyan, K., Åström, S., Botham, M., Brereton, T., Carlisle, B., Paul, C., Collins, S., Dopagne, C., Escobés, R., Feldmann, R., Fernández-García, J. M., Fontaine, B., Goloshchapova, S., Gracianteparaluceta, A., Harpke, A., Heliölä, J., Khanamirian, G., Komac, B. & 24 andra, Kühn, E., Lang, A., Leopold, P., Maes, D., Mestdagh, X., Monasterio-León, Y., Munguira, M. L., Murray, T., Musche, M., Õunap, E., Lars Pettersson, Piqueray, J., Popoff, S., Prokofev, I., Roth, T., Roy, D., Schmucki, R., Settele, J., Stefanescu, C., Švitra, G., Marques Teixeira, S., Tiitsaar, A., Verovnik, R. & Warren, M. S., 2016, Wageningen, NL: De Vlinderstichting. 42 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2014

  Lars Pettersson, Mellbrand, K. & Sjöström, C., 2015, Biologiska institutionen, Lunds universitet. 100 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Inventering av sjöfåglar, gäss och sångsvanar i Sverige: årsrapport för 2014/2015.

  Leif Nilsson & Fredrik Haas, 2015, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 62 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Inventering av risken för förgiftning av bin med växtskyddsmedel av typen neonikotinoider under svenska förhållanden: Slutrapport 2015

  Maj Rundlöf, Bommarco, R., Henrik G. Smith & Rahbek Pedersen, T., 2015, Jönköping: Jordbruksverket. 54 s. (Rapport / Jordbruksverket; vol. årg.2015, nr. 24)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Miljöpolitikens Spelplan

  Azar, C., Finnveden, G., Johannesson, K., Johansson-Stenman, O., Ledin, A., Munthe, J., Nilsson, A. E., Nordin, A., Rockström, J., Henrik G. Smith, Sörlin, S., Turesson, A., Vahter, M. & Nordin, T. (red.), 2014 okt, Stockholm: Fritzes. 239 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2013

  Lars Pettersson, Mellbrand, K. & Ottvall, R., 2014, Department of Biology, Lund University. 96 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Biologisk mångfald i urbana miljöer: förutsättningar, fördelar och förvaltning

  Anna S. Persson & Henrik G. Smith, 2014, Lunds universitet. 71 s. (CEC Syntes; nr. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Klimatförändringen, ekosystem och arter

  Henrik G. Smith, 2014, Lund: Lunds universitet. 3 s. (Klilmat i Fokus; nr. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Basinventering och metodiktest 2013 för biogeografisk uppföljning av svartfläckig blåvinge (Maculinea arion)

  Richard Ottvall & Lars Pettersson, 2014, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 18 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. The European Grassland Butterfly Indicator: 1990–2011

  van Swaay, C., van Strien, A., Harpke, A., Fontaine, B., Stefanescu, C., Roy, D., Kühn, E., Õnuao, E., Regan, E., Švitra, G., Prokofev, I., Heliölä, J., Settele, J., Pettersson, L., Botham, M., Musche, M., Titeux, N., Cornish, N., Leopold, P., Juillard, R. & 8 andra, Verovnik, R., Öberg, S., Popov, S., Collins, S., Goloschchapova, S., Roth, T., Brereton, T. & Warren, M., 2013, European Environment Agency. 36 s. (EEA Technical Reports; vol. 11/2013)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2012

  Lars Pettersson, Mellbrand, K. & Ottvall, R., 2013, Department of Biology, Lund University. 98 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet

  Juliana Dänhardt, Katarina Hedlund, Klaus Birkhofer, Helene Bracht Jörgensen, Mark Brady, Christer Brönmark, Lindström, S., Lovisa Nilsson, Ola Olsson, Maj Rundlöf, Martin Stjernman & Henrik Smith, 2013, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. 90 s. (CEC Syntes; vol. CEC Syntes Nr 01)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2011

  Lars Pettersson, Harris, S. & Mellbrand, K., 2012, Department of Biology, Lund University. 88 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport