Biodiversitet

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Rapport
 2. Nattfjärilsdiversitet i jordbrukslandskapet: markanvändning som en nyckel till ökad mångfald i slättbygd

  Lars Pettersson, 2011, Swedish Board of Agriculture, Jönköping. 52 s. (Jordbruksverkets rapport; vol. Rapport 2011: 45)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 3. Åtgärder för att gynna biologisk mångfald i slättbygder - En kunskapssammanställning

  Henrik Smith, Jönsson, A. & Maj Rundlöf, 2011, Jordbruksverket. 52 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. Swedish Butterfly Monitoring Scheme, annual report for 2010

  Lars Pettersson, Harris, S. & Mellbrand, K., 2011, Department of Biology, Lund University. 86 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Biogeografisk uppföljning - förslag till variabler, indikatorer och datainsamling för delsystem fjärilar

  Harris, S., Ottvall, R. & Lars Pettersson, 2010, Department of Biology, Lund University. 94 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Naturvårdshänsyn vid miljöriskbedömning av genmodifierade grödor. Långsiktiga effekter och effekter på icke-målorganismer.

  Tina D'hertefeldt & Örn, P., 2010, (Unpublished) 41 s. (Regeringsuppdrag)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Det privata skogsbrukets landskap – En studie av uthålligt brukande i Stenbrohultsområdet

  Ask, P. & Sven Nilsson, 2005, MISTRA, Stockholm. 62 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Kan man veta hur mycket och vilken skog som behöver skyddas?

  Sven Nilsson & Niklasson, M., 2003, Lund University. 4 s. (SUFOR, Sustainable Forestry in Southern Sweden. Årsrapport 2002)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 9. Uthållighet i skogen ur biodiversitetsperspektiv

  Niklasson, M. & Sven Nilsson, 2002, Ekologiska institutionen, Lunds universitet. 3 s. (SUFOR, Sustainable Forestry in Southern Sweden. Årsrapport 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. Skogshistoria effektiviserar naturvården och intensivodling utarmar marken – nya resultat från SUFOR

  Björk Blixt, L., Niklasson, M. & Sven Nilsson, 2002, Sveriges Lantbruksuniversitet. (Fakta Skog; vol. Nr 12)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Vedinsektsfaunan i Hornsö-Allgunnenområdet i östra Småland.

  Sven Nilsson & Huggert, L., 2001, Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar. 45 s. (Länsstyrelsen i Kalmar län, Meddelandeserien; vol. 28)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Ekologisk landskapsplanering grundad på skogshistoria, naturvärden och naturliga störningsmönster

  Sven Nilsson, Niklasson, M., Hedin, J. & Ask, P., 2001, Ekologiska institutionen, Lunds universitet. 4 s. (SUFOR, Sustainable Forestry in Southern Sweden. Årsrapport 2000)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Fjällens ekosystem i ett förändrat klimat

  Mats Sonesson & Lars Olof Björn, 2000, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Antologi (redaktör)
 15. Diversity and ecology of lichens in polar and mountain ecosystems.

  Hafellner, J. (red.), Ingvar Kärnefelt (red.) & Wirth, V. (red.), 2010, J. Cramer in der Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung. 389 s. (Bibliotheca Lichenologica; vol. 104)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 16. Lichenological Contributions in Honour of David Galloway.

  Ingvar Kärnefelt (red.) & Arne Thell (red.), 2007, J. Cramer. 603 s. (Bibliotheca Lichenologica; vol. 95)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 17. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning

  Torbjörn Tyler (red.), Johansson, H. (red.), Olsson, K-A. (red.) & Mats Sonesson (red.), 2007, Lunds Botaniska Förening. 779 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 18. Bok
 19. A miniature world in decline: European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts

  Nick, H., Nils Cronberg, Żarnowiec, J. & et al., 2019, Brussels: IUCN. 87 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling: årsrapport för 2017

  Martin Green, Fredrik Haas & Åke Lindström, 2018, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 95 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling: årsrapport för 2016

  Martin Green, Fredrik Haas & Åke Lindström, 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 84 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 22. Inventering av rastande gäss och övervintrande sjöfåglar och gäss i Sverige: årsrapport för 2016/2017

  Fredrik Haas & Leif Nilsson, 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 49 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Farmland Conservation: Evidence for the effects of interventions in northern and western Europe

  Dicks, L. V., Ashpole, J. E., Juliana Dänhardt, James, K., Jönsson, A., Randell, N., Showler, D. A., Smith, R. K., Turpie, S., Williams, D. & Sutherland, W. J., 2014, Exeter: Pelagic Publishing. 466 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 24. Fåglarna i Sverige: antal och förekomst

  Ottosson, U., Ottvall, R., Martin Green, Gustafsson, R., Fredrik Haas, Niklas, H., Åke Lindström, Leif Nilsson, Mikael, S., Sören Svensson & Tjernberg, M., 2012, Halmstad: Swedish Ornithological Society. 592 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 25. Klimat och Miljöstrategi i ett samlat perspektiv.

  Persson, T., Persson, C., Bengt Nihlgård & Torleif Bramryd, 2010, Studentlitteratur AB. 304 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Besöksguide till Naturen i Linnébygden

  Sven Nilsson, 2007, Naturskyddsföreningen i Kronoberg. 64 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok