Biodiversitet

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2017
 2. A new species of the genus capoeta Valenciennes, 1842 from the Caspian Sea basin in Iran (Teleostei, Cyprinidae)

  Jouladeh-Roudbar, A., Eagderi, S., Hamid Reza Ghanavi & Doadrio, I., 2017, I : ZooKeys. 2017, 682, s. 137-155 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Assessing the risk of stigma clogging in strawberry flowers due to pollinator sharing with oilseed rape

  Lina Herbertsson, Gåvertsson, I., Björn Klatt & Henrik G. Smith, 2017, I : Journal of Pollination Ecology. 21, 2, s. 71-77 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Behövs ängar och naturbetesmarker i ett multifunktionellt landskap?

  Henrik G. Smith, 2017, I : Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift. Årg.156, 5, s. 50-53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Biogeografisk uppföljning 2014 av dagfjärilar inom habitatdirektivet.

  Lars Pettersson, Ottvall, R. & Sjöström, C., 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 24 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Biogeografisk uppföljning 2015 av dagfjärilar inom habitatdirektivet

  Lars Pettersson & Sjöström, C., 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 22 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Biogeografisk uppföljning 2016 av dag- och nattfjärilar inom habitatdirektivet

  Lars Pettersson & Sjöström, C., 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 32 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Bortom debatten om integrerat eller segregerat bevarande

  Henrik G. Smith, 2017, I : Biodiverse. Årg.22, 2, s. 6-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Changes in local distribution and numbers of staging and wintering bean geese anser fabalis in scania, south Sweden 1977/1978–2016/2017

  Leif Nilsson, 2017, I : Ornis Svecica. 27, 2-4, s. 110-120 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Dagfjärilarnas livspussel del 2: En bra start på livet

  Magne Friberg, 2017, Yrfän, Årg.2017, 3, s. 11-15.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 11. Dagfjärilarnas livspussel del 3: Vintertider nalkas

  Magne Friberg, 2017, Yrfän, Årg.2017, 4, s. 10-14.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 12. Ecological interactions in human modified landscapes: Landscape dependent remedies for the maintenance of biodiversity and ecosystem services

  Arvid Bolin, 2017, Lund: Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate research (CEC) & Department of Biology. 152 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 13. Ekosystembaserad klimatanpassning: Konceptualisering och kunskapsöversyn

  Terese Thoni (red.), Johanna Alkan Olsson, Ebba Brink, Johan Ekroos, Helena Hanson, Johan Hollander, Linder, S., Åsa Knaggård, Pål Axel Olsson, Markku Rummukainen & William Sidemo Holm, 2017, Lund: Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. CEC Syntes Nr 04. 90 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Embedding Evidence on Conservation Interventions Within a Context of Multilevel Governance

  Johan Ekroos, Leventon, J., Fischer, J., Newig, J. & Henrik G. Smith, 2017, I : Conservation Letters. 10, 1, s. 139-145

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Flyttning hos grågäss enligt återfynd av fåglar märkta med traditionella metallringar i Sverige

  Leif Nilsson, 2017, I : Ornis Svecica. 27, 2-4, s. 132-138 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Hanöbukten, ett viktigt övervingringsområde för sjöfåglar i södra Sverige

  Leif Nilsson & Olsson, M., 2017, I : Ornis Svecica. 27, 1, s. 23-36 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Inventering av rastande gäss och övervintrande sjöfåglar och gäss i Sverige: årsrapport för 2016/2017

  Fredrik Haas & Leif Nilsson, 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 49 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. Leaving Nota in good hands

  Jadranka Rota, 2017, I : Nota Lepidopterologica. 40, 2, s. 1 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 19. Lokala rörelser av grågäss Anser anser i södra Sverige utanför häckningstiden

  Leif Nilsson & Kampe-Persson, H., 2017, I : Ornis Svecica. 27, 1, s. 13-22 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Mångfald för pengarna – konsten att bygga ett lyckat landsbygdsprogram

  Juliana Dänhardt & Henrik G. Smith, 2017, Så här ligger landet: Tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling. Jönköping: Jordbruksverket, s. 34-42 9 s. OVR412

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling: årsrapport för 2016

  Martin Green, Fredrik Haas & Åke Lindström, 2017, Lund: Biologiska institutionen, Lunds universitet. 84 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 22. Rätt åtgärd på rätt ställe – ett effektivare sätt att rädda mångfalden

  Juliana Dänhardt & Henrik G. Smith, 2017, Så här ligger landet: Tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling. Jönköping: Jordbruksverket, s. 85-91 7 s. OVR412

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Snapshot of the Hymenopteran fauna of Stora Karlsö

  Stigenberg, J., Josef Berger, Forshage, M., Johansson, N., Larsson, A., Lønnve, O., Reshchikov, A., Vårdal, H. & Österblad, I., 2017, I : Entomologisk tidskrift. 138, s. 71-91

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Three new species of algae-scraping cyprinid from Tigris River drainage in Iran (Teleostei: Cyprinidae)

  Jouladeh-Roudbar, A., Eagderi, S., Leidys Murillo, Hamid Ghanavi & Doadrio, I., 2017, I : FishTaxa. 2, 3, s. 134-155

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. What measures should be taken to improve conditions for Swedish Farmland Birds, as reflected in the Farmland Bird Index?

  Åke Lindström, Ola Olsson, Henrik G. Smith & Martin Stjernman, 2017, Jönköping: Jordbruksverket. 108 s. (Utvärderingsrapport; nr. 2017:5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 26. 有關吸血鬼不老傳說之迷

  Yuan Li, 2017, 科普寫作網絡平台.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 27. 2016
 28. Taxonomic review of the genus Capoeta Valenciennes, 1842 (Actinopterygii, Cyprinidae) from central Iran with the description of a new species

  Jouladeh-Roudbar, A., Eagderi, S., Hamid Ghanavi & Doadrio, I., 2016 dec 20, I : FishTaxa. 1, 3, s. 166-175 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Effects of Organic Farming on Biodiversity

  Maj Rundlöf, Henrik G. Smith & Klaus Birkhofer, 2016 dec 15, eLS. John Wiley and Sons Ltd, s. 1-7

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 30. Climate regulation, energy provisioning and water purification: Quantifying ecosystem service delivery of bioenergy willow grown on riparian buffer zones using life cycle assessment

  Styles, D., Pål Börjesson, Tina DHertefeldt, Klaus Birkhofer, Dauber, J., Adams, P., Patil, S., Pagella, T., Lars B. Pettersson, Philip Peck, Vaneeckhaute, C. & Rosenqvist, H., 2016 dec 1, I : Ambio. 45, 8, s. 872-884 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Experimental evidence that honeybees depress wild insect densities in a flowering crop

  Lindström, S. A. M., Lina Herbertsson, Maj Rundlöf, Bommarco, R. & Henrik G. Smith, 2016 nov 30, I : Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 283, 1843, 20161641.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Habitat-driven variation in mycorrhizal communities in the terrestrial orchid genus Dactylorhiza

  Jacquemyn, H., Waud, M., Merckx, V. S. F. T., Brys, R., Tyteca, D., Mikael Hedrén & Lievens, B., 2016 nov 24, I : Scientific Reports. 6, 37182.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Competition between managed honeybees and wild bumblebees depends on landscape context

  Lina Herbertsson, Lindström, S. A. M., Maj Rundlöf, Bommarco, R. & Henrik G. Smith, 2016 nov 1, I : Basic and Applied Ecology. 17, 7, s. 609-616 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Into the Andes: multiple independent colonizations drive montane diversity in the Neotropical clearwing butterflies Godyridina

  Nicolas Chazot, Willmott, K. R., Condamine, F. L., De-Silva, D. L., Freitas, A. V. L., Lamas, G., Morlon, H., Giraldo, C. E., Jiggins, C. D., Joron, M., Mallet, J., Uribe, S. & Elias, M., 2016 nov 1, I : Molecular Ecology. 25, 22, s. 5765-5784 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Large-scale climatic drivers of regional winter bird population trends

  Lehikoinen, A., Foppen, R. P. B., Heldbjerg, H., Åke Lindström, van Manen, W., Piirainen, S., van Turnhout, C. A. M. & Butchart, S. H. M., 2016 nov 1, I : Diversity and Distributions. 22, 11, s. 1163-1173 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Plant biomass, soil microbial community structure and nitrogen cycling under different organic amendment regimes; a 15N tracer-based approach

  Heijboer, A., ten Berge, H. F. M., de Ruiter, P. C., Helene Bracht Jørgensen, Kowalchuk, G. A. & Bloem, J., 2016 nov 1, I : Applied Soil Ecology. 107, s. 251-260 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Historical change and drivers of insect pest abundances in red clover seed production

  Lundin, O., Maj Rundlöf, Henrik G. Smith & Bommarco, R., 2016 okt 3, I : Agriculture, Ecosystems and Environment. 233, s. 318-324 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Replication, effect sizes and identifying the biological impacts of pesticides on bees under field conditions

  Woodcock, B. A., Heard, M. S., Jitlal, M. S., Maj Rundlöf, Bullock, J. M., Shore, R. F. & Pywell, R. F., 2016 okt 1, I : Journal of Applied Ecology. 53, 5, s. 1358-1362 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Putting Parasemia in its phylogenetic place: A molecular analysis of the subtribe Arctiina (Lepidoptera)

  Rönkä, K., Mappes, J., Kaila, L. & Niklas Wahlberg, 2016 okt, I : Systematic Entomology. 41, 4, s. 844-853 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. A heterogeneous landscape does not guarantee high crop pollination

  Ulrika Samnegård, Hambäck, P. A., Lemessa, D., Nemomissa, S. & Hylander, K., 2016 sep 14, I : Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 283, 1838, 20161472.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Contrasting effects of field boundary management on three pollinator groups

  Söderman, A. M. E., Johan Ekroos, Katarina Hedlund, Ola Olsson & Henrik G. Smith, 2016 sep, I : Insect Conservation and Diversity. 9, 5, s. 427-437 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. The benefits of systematic mapping to evidence-based environmental management

  Haddaway, N. R., Bernes, C., Jonsson, B. G. & Katarina Hedlund, 2016 sep, I : Ambio. 45, 5, s. 613-620 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Biodiversity at multiple trophic levels is needed for ecosystem multifunctionality

  Soliveres, S., Van Der Plas, F., Manning, P., Prati, D., Gossner, M. M., Renner, S. C., Alt, F., Arndt, H., Baumgartner, V., Binkenstein, J., Birkhofer, K., Blaser, S., Blüthgen, N., Boch, S., Böhm, S., Börschig, C., Buscot, F., Diekötter, T., Heinze, J., Hölzel, N. & 38 andraJung, K., Klaus, V. H., Kleinebecker, T., Klemmer, S., Krauss, J., Lange, M., Morris, E. K., Müller, J., Oelmann, Y., Overmann, J., Pašalić, E., Rillig, M. C., Schaefer, H. M., Schloter, M., Schmitt, B., Schöning, I., Schrumpf, M., Sikorski, J., Socher, S. A., Solly, E. F., Sonnemann, I., Sorkau, E., Steckel, J., Steffan-Dewenter, I., Stempfhuber, B., Tschapka, M., Türke, M., Venter, P. C., Weiner, C. N., Weisser, W. W., Werner, M., Westphal, C., Wilcke, W., Wolters, V., Wubet, T., Wurst, S., Fischer, M. & Allan, E., 2016 aug 17, I : Nature. 536, 7617, s. 456-459 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Body temperature regulation in hot environments

  Jan Åke Nilsson, Molokwu, M. N. & Ola Olsson, 2016 aug 1, I : PLoS ONE. 11, 8, e0161481.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Effect of root contact on pollen competitive ability in a hermaphroditic winter-annual herb

  Lankinen, Å., Niss, J. & Josefin A. Madjidian, 2016 aug 1, I : Evolutionary Ecology. 30, 4, s. 739-754 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift