Medicinsk teknik, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Teknologikunskap som tillämpas för diagnostik och behandling inom sjukvården. Medicinsk teknik utnyttjar och tillämpar de senaste rönen inom tekniken för att utveckla instrumentering, sensorer och givare, diagnostiska och terapeutiska apparater, medicinska bildsystem, artificiella organ och andra medicinska system. I den medicintekniska utvecklingen strävar man mot patientvänligare, säkrare och tillförlitligare metoder.

Forskning

Forskningen omfattar huvudsakligen ultraljudsteknik för diagnostisk och terapeutisk tillämpning, Medicinska bildsystem, Hyperpolariserad MR, samt patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. Forskning och utveckling sker i nära samverkan med medicinska forskare vid medicinska fakulteten, såväl som med forskare vid Lunds tekniska högskola, och med personal i sjukvårdsorganisationen i Region Skåne.

Senaste forskningsoutput

Sandra Sjostrand, Maria Evertsson, Lindquist, U., Lindkvist, R., Andresson, R., Wahlstrom, A., Nybom, G., Ingrid Svensson, Magnus Cinthio & Tomas Jansson, 2018 dec 17, 2018 IEEE International Ultrasonics Symposium, IUS 2018. IEEE Computer Society, Vol. 2018-October. 8580041

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Kristian Soltesz, Trygve Sjöberg, Tomas Jansson, Rolf Johansson, Anders Robertsson, Paskevicius, A., Liao, Q., Guangqi Qin & Stig Steen, 2018, I : Journal of Clinical Monitoring and Computing. 32, 3, s. 429-437

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (38)