Medicinsk teknik, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Teknologikunskap som tillämpas för diagnostik och behandling inom sjukvården. Medicinsk teknik utnyttjar och tillämpar de senaste rönen inom tekniken för att utveckla instrumentering, sensorer och givare, diagnostiska och terapeutiska apparater, medicinska bildsystem, artificiella organ och andra medicinska system. I den medicintekniska utvecklingen strävar man mot patientvänligare, säkrare och tillförlitligare metoder.

Forskning

Forskningen omfattar huvudsakligen ultraljudsteknik för diagnostisk och terapeutisk tillämpning, Medicinska bildsystem, Hyperpolariserad MR, samt patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. Forskning och utveckling sker i nära samverkan med medicinska forskare vid medicinska fakulteten, såväl som med forskare vid Lunds tekniska högskola, och med personal i sjukvårdsorganisationen i Region Skåne.

Senaste forskningsoutput

Veronica Vicente, Anders Johansson, Magnus Selling, Johnny Johansson, Sebastian Möller & Lizbet Todorova, 2021, I: BMC Emergency Medicine. 21, 1, 44.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Theo Z. Pavan & Maria Evertsson, 2020 nov 1, I: Ultrasound in Medicine and Biology. 46, 11, s. 3170-3171 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Visa alla (62)