Biofysikalisk kemi

Organisation: avdelning

Forskning

Vid avdelningen studeras biomolekylers växelverkan, struktur och dynamik för att förstå biologiska system och processer på molekylär nivå. Tonvikten ligger på experimentella och teoretiska studier av proteiners veckning och stabilitet, struktur och dynamik, samt deras växelverkan med andra molekyler. Den dominerande experimentella metoden är nukleär magnetresonans (NMR), såväl högupplösande spektroskopi som relaxationsdispersion. Metodutveckling inom NMR bedrivs också vid avdelningen, särskilt inom spinnrelaxation. Dessutom utnyttjas olika former av optisk spektroskopi, samt molekylärbiologiska och proteinkemiska metoder.

Senaste forskningsoutput

Arnthór Aevarsson, Anna-Karina Kaczorowska, Björn Thor Adalsteinsson, Josefin Ahlqvist, Salam Al-Karadaghi, Joseph Altenbuchner, Hasan Arsin, Úlfur Áugúst Átlasson, David Brandt, Magdalena Cichowicz-Cieślak, Katy A S Cornish, Jérémy Courtin, Slawomir Dabrowski, Håkon Dahle, Samia Djeffane, Sebastian Dorawa, Julia Dusaucy, Francois Enault, Anita-Elin Fedøy, Stefanie Freitag-Pohl & 32 andra, Olafur H Fridjonsson, Clovis Galiez, Eirin Glomsaker, Mickael Guérin, Sigurd E Gundesø, Elisabet E Gudmundsdóttir, Hördur Gudmundsson, Maria Håkansson, Christian Henke, Alexandra Helleux, Jørn Remi Henriksen, Sigrídur Hjörleifdóttir, Gudmundur O Hreggvidsson, Andrius Jasilionis, Annika Jochheim, Ilmur Jónsdóttir, Lilja Björk Jónsdóttir, Agata Jurczak-Kurek, Tadeusz Kaczorowski, Jörn Kalinowski, Lukasz P Kozlowski, Mart Krupovic, Karolina Kwiatkowska-Semrau, Olav Lanes, Javier Linares-Pastén, Eva Nordberg Karlsson, Sigurlaug Skírnisdóttir, Anders Svensson, Björn Walse, Martin Welin, Ruoshi Zhang & Virus-X Virus-X, 2021 jun 24, I: FEMS Microbiology Letters. 368, 12, 16 s., fnab067.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Matthias Dreydoppel, Brita Dorn, Kristofer Modig, Mikael Akke & Ulrich Weininger, 2021 jun 3, I: JACS Au. 1, 6, s. 833-842 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johan Wallerstein, Vilhelm Ekberg, Majda Misini Ignjatović, Rohit Kumar, Octav Caldararu, Kristoffer Peterson, Sven Wernersson, Ulrika Brath, Hakon Leffler, Esko Oksanen, Derek T. Logan, Ulf J. Nilsson, Ulf Ryde & Mikael Akke, 2021, I: JACS Au. 1, 4, s. 484–500 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (357)