Biblioteksstyrelsen

Organisation: beslutsorgan

Beskrivning

Styrelsen för Lunds universitets bibliotek har övergripande ansvar för och leder LUB:s utveckling, fattar beslut i frågor som gäller den samlade biblioteksverksamhetens kvalitetsmål, inriktning, omfattning, servicenivå och kvalitetssäkring av informationsförsörjningen inom universitetet samt fungerar som styrelse för biblioteksdirektionen. [BR] [BR]Uppgift om ledamöter lämnas av biblioteksdirektionens kansli.