Bröst/ovarialcancer

Organisation: avdelning

Beskrivning

Ovarialcancer upptäcks ofta sent och prognosen är därför dålig. Den relativa 5-årsöverlevnaden är mindre än 50 %, jämfört med >80 % för bröstcancer. Den idag rådande uppfattningen är att det som kallas ovarialcancer i själva verket är olika sjukdomar, med skillnader i var de uppkommer, vilka egenskaper de har och hur de svarar på behandling. För att förbättra överlevnaden i ovarialcancer krävs en bättre förståelse för de mekanismer som ligger bakom uppkomsten av sjukdomen, liksom vilka molekylära egenskaper som påverkar sjukdomsförloppet och behandlingsresponsen. Studierna baseras på vävnadsprover från patienter samt cellinjer. Ökad kunskap om hur bröst- och ovarialcancer uppstår och vad som orsakar sjukdomsheterogeniteten skulle kunna leda till utveckling av nya, mer effektiva behandlingar.

Senaste forskningsoutput

Pia Leandersson, Thomas Hogberg, Paul W. Dickman, Susanne Malander & Christer Borgfeldt, 2021 dec, I: BMC Cancer. 21, 1, 465.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kamila Kaminska, Nina Akrap, Johan Staaf, Carla L Alves, Anna Ehinger, Anna Ebbesson, Ingrid Hedenfalk, Lukas Beumers, Srinivas Veerla, Katja Harbst, Sidse Ehmsen, Signe Borgquist, Åke Borg, Alejandro Pérez-Fidalgo, Henrik J Ditzel, Ana Bosch & Gabriella Honeth, 2021 feb 18, I: Breast cancer research : BCR. 23, 1, s. 26

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (52)