Cancerepidemiologi

Organisation: avdelning

Forskning

Avdelningen för Cancerepidemiologi inom Institutionen för Kliniska vetenskaper vid Lunds universitet bildades 1997 och samarbetar med Regionala Tumörregistret vid RCC Syd. Detta inrättades 1978 som en solidariskt finansierad resurs för att samordna cancervården inom Södra Sjukvårdsregionen. Avdelningen för Cancerepidemiologis viktigaste uppgifter är följande: 1) att bedriva grund- och forskarutbildning inom ämnesområdet cancerepidemiologi, 2) att utföra cancerepidemiologiska studier på registermaterial och data insamlade i specialundersökningar (t ex enkätstudier, andra registerstudier), 3) att utföra preventions- och interventionsstudier inom cancerområdet, 4) att utföra behandlings-och prognostikstudier inom cancerområdet, 5) att biträda med epidemiologisk och biostatistisk expertis inom ovanstående och andra områden (t ex hälsoekonomiska studier, livskvalitetsstudier och studier avseende familjär cancer)

Senaste forskningsoutput

Anna Johnsson, Per Broberg, Krüger, U., Anders Johnsson, Åsa Tornberg & Håkan Olsson, 2019 mar 21, I : European Journal of Cancer Care. e13037.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Signe Borgquist, Per Broberg, Jasaman Tojjar & Håkan Olsson, 2019 jan 11, I : BMC Cancer. 19, 1, 54.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (339)