Kardiologi

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen hör sektionen för kardiologi inklusive HIA (hjärtintensivvårdsavdelningen) samt kardiologiska experimentallaboratoriet.

Forskning

Diagnostik, terapi och prognos vid olika hjärtsjukdomar, speciellt hjärtrytmrubbningar, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtklaffsjukdomar.

Senaste forskningsoutput

Ammirati, E., Veronese, G., Brambatti, M., Merlo, M., Cipriani, M., Potena, L., Sormani, P., Aoki, T., Sugimura, K., Sawamura, A., Okumura, T., Pinney, S., Hong, K., Shah, P., Braun, Ö., Van de Heyning, C. M., Montero, S., Petrella, D., Huang, F., Schmidt, M. & 26 andraRaineri, C., Lala, A., Varrenti, M., Foà, A., Leone, O., Gentile, P., Artico, J., Agostini, V., Patel, R., Garascia, A., Van Craenenbroeck, E. M., Hirose, K., Isotani, A., Murohara, T., Arita, Y., Sionis, A., Fabris, E., Hashem, S., Garcia-Hernando, V., Oliva, F., Greenberg, B. H., Shimokawa, H., Sinagra, G., Adler, E. D., Frigerio, M. & Camici, P. G., 2019 jul 23, I : Journal of the American College of Cardiology. 74, 3, s. 299-311 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Monika Meinert, Elisabet Englund, Hedberg-Oldfors, C., Oldfors, A., Kornhall, B., Lundin, C. & Wittström, E., 2019 jul 2, I : Ophthalmic Genetics. 40, 3, s. 227–236 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1259)