Centrum för analys och syntes

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Lund University Child Centered Care (LUC3)

  Inger Kristensson Hallström, Boris Magnusson, Björn Lindgren, Kristofer Hansson, Hanne Kristine Hegaard, Irén Tiberg, Kajsa Landgren, Mulatu Biru Shargie, Annelie Carlsson, Linda Kvist, Maria Ekelin, Mariette Derwig, Jonas Björk, Katarina Steen Carlsson, Malin Skoog, Åsa Lefèvre, Helena Hansson, Eva-Kristina Persson, Petra Pålsson, Degu Jerene, Markus Idvall, Staffan Bergström, Björn A Johnsson, Anna-Karin Dykes, Lena-Karin Erlandsson, Marie Edwinson Månsson, Vanja Berggren, Kjeld Schmiegelow, Bo Selander, Anders Castor, Gabriella Nilsson, Eva Nordmark, Annica Sjöström-Strand, Jenny Gårdling, Ragnhild Måstrup, Pia Lundqvist, Charlotte Castor, Bengt Sivberg, Angela Afua Quaye & Magnus C Persson

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte), Fanny Ekdahls Stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Ekhagastiftelsen, Barncancerfonden, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Region Skåne, Swedish Research Council

  2013/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 2. Marina matresurser på nya marknader

  Cecilia Fredriksson, Filippa Säwe, Charlotta Turner & E N Karlsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/12/012022/11/30

  Projekt: Övrigt

 3. Material för effektiva och konkurrenskraftiga bränsleceller

  Patric Jannasch

  Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF

  2018/01/162022/12/31

  Projekt: Forskning

 4. Membran för flödesbatterier

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2018/09/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 5. Membranmaterial för nästa generation av polymer-bränsleceller

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2018/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Nya biobaserade förpacknings- och konstruktionsplaster

  Patric Jannasch

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2017/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Nya generationer av katjoniska polymermaterial

  Patric Jannasch

  Swedish Research Council

  2016/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet

  Patric Jannasch

  Swedish Energy Agency

  2016/11/102018/12/31

  Projekt: Forskning