Centrum för ekonomisk demografi

Organisation: institution

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv
  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Socialt arbete
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Beskrivning

Centrum för ekonomisk demografi består av ett trettiotal medarbetare inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin, social arbete och statistik som i sin forskning tar upp ekonomiska samhällsfrågor med koppling till demografi ur ett historiskt och internationellt perspektiv. 2006 beviljades centret ett av de 20 s.k. Linnéstöd som ingår i Vetenskapsrådets nya satsning på långsiktig finansiering av spetsforskning i Sverige. Stödet, som delades ut första gången detta år och som erhölls i nationell konkurrens med alla ämnen, innebär en tioårig finansiering av forskningen vid centret och en forskarskola för att säkra framtidens behov av nya forskare.

Forskning

Forskningsinriktning: Orsaker till födelsetalens förändringar; Den långsiktiga nedgången, De långa vågorna, Kortsiktiga förändringar. Orsaker till dödlighetens förändringar; Den långsiktiga nergången, Åldersspecifik dödlighet, Dödsorsaker. Orsaker till invandring, utvandring/återvandring; Ekonomiska och politiska faktorer, Invandrarnas ekonomiska integration. Invandrarna och socialförsäkringar; Invandrarnas hälsa. Demografiska orsaker till förändringar i ålderssammansättningen Effekter av minskat barnafödande; Familj, Skola, Utbildning Effekter av ökad medellivslängd (individual ageing); Individ, Familj, Omsorg, Pensioner Effekter av förändringar i ålderssammansättningen (population ageing); Arbetsmarknad, Sjukvård, Pensioner

Senaste forskningsoutput

Kerstin Enflo, Tobias Karlsson & Jakob Molinder, 2019 sep 9, Centre for Economic Policy Research (CEPR), s. 1-36, 36 s. (CEPR Discussion paper; nr. 13986).

Forskningsoutput: Working paper

Luis Serratos, 2019 sep, York, UK: The University of York, Health Econometrics and Data Group, (Health, Econometrics and Data Group (HEDG) Working Papers).

Forskningsoutput: Working paper

Anton Nilsson, Bonander, C., Strömberg, U. & Jonas Björk, 2019 aug 16, I : European Journal of Epidemiology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (865)