Centrum för ekonomisk demografi

Organisation: institution

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv
  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Socialt arbete
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Beskrivning

Centrum för ekonomisk demografi består av ett trettiotal medarbetare inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin, social arbete och statistik som i sin forskning tar upp ekonomiska samhällsfrågor med koppling till demografi ur ett historiskt och internationellt perspektiv. 2006 beviljades centret ett av de 20 s.k. Linnéstöd som ingår i Vetenskapsrådets nya satsning på långsiktig finansiering av spetsforskning i Sverige. Stödet, som delades ut första gången detta år och som erhölls i nationell konkurrens med alla ämnen, innebär en tioårig finansiering av forskningen vid centret och en forskarskola för att säkra framtidens behov av nya forskare.

Forskning

Forskningsinriktning: Orsaker till födelsetalens förändringar; Den långsiktiga nedgången, De långa vågorna, Kortsiktiga förändringar. Orsaker till dödlighetens förändringar; Den långsiktiga nergången, Åldersspecifik dödlighet, Dödsorsaker. Orsaker till invandring, utvandring/återvandring; Ekonomiska och politiska faktorer, Invandrarnas ekonomiska integration. Invandrarna och socialförsäkringar; Invandrarnas hälsa. Demografiska orsaker till förändringar i ålderssammansättningen Effekter av minskat barnafödande; Familj, Skola, Utbildning Effekter av ökad medellivslängd (individual ageing); Individ, Familj, Omsorg, Pensioner Effekter av förändringar i ålderssammansättningen (population ageing); Arbetsmarknad, Sjukvård, Pensioner

Senaste forskningsoutput

Anna Linder, Devon Spika, Ulf G. Gerdtham, Sara Fritzell & Gawain Heckley, 2020 nov 1, I : Social Science and Medicine. 264, 8 s., 113265.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Felix Teufel, Pascal Geldsetzer, Jennifer Manne-Goehler, Omar Karlsson, Viola Koncz, Andreas Deckert, Michaela Theilmann, Maja-Emilia Marcus, Cara Ebert, Jacqueline A Seiglie, Kokou Agoudavi, Glennis Andall-Brereton, Gladwell Gathecha, Mongal S Gurung, David Guwatudde, Corine Houehanou, Nahla Hwalla, Gibson B Kagaruki, Khem B Karki, Demetre Labadarios & 14 andra, Joao S Martins, Mohamed Msaidie, Bolormaa Norov, Abla M Sibai, Lela Sturua, Lindiwe Tsabedze, Chea S Wesseh, Justine Davies, Rifat Atun, Sebastian Vollmer, S V Subramanian, Till Bärnighausen, Lindsay M Jaacks & Jan-Walter De Neve, 2020 okt 1, I : Diabetes Care. 43, 10, s. 2403-2410 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (958)