Centrum för ekonomisk demografi

Organisation: institution

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv
  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Socialt arbete
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Beskrivning

Centrum för ekonomisk demografi består av ett trettiotal medarbetare inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin, social arbete och statistik som i sin forskning tar upp ekonomiska samhällsfrågor med koppling till demografi ur ett historiskt och internationellt perspektiv. 2006 beviljades centret ett av de 20 s.k. Linnéstöd som ingår i Vetenskapsrådets nya satsning på långsiktig finansiering av spetsforskning i Sverige. Stödet, som delades ut första gången detta år och som erhölls i nationell konkurrens med alla ämnen, innebär en tioårig finansiering av forskningen vid centret och en forskarskola för att säkra framtidens behov av nya forskare.

Forskning

Forskningsinriktning: Orsaker till födelsetalens förändringar; Den långsiktiga nedgången, De långa vågorna, Kortsiktiga förändringar. Orsaker till dödlighetens förändringar; Den långsiktiga nergången, Åldersspecifik dödlighet, Dödsorsaker. Orsaker till invandring, utvandring/återvandring; Ekonomiska och politiska faktorer, Invandrarnas ekonomiska integration. Invandrarna och socialförsäkringar; Invandrarnas hälsa. Demografiska orsaker till förändringar i ålderssammansättningen Effekter av minskat barnafödande; Familj, Skola, Utbildning Effekter av ökad medellivslängd (individual ageing); Individ, Familj, Omsorg, Pensioner Effekter av förändringar i ålderssammansättningen (population ageing); Arbetsmarknad, Sjukvård, Pensioner

Senaste forskningsoutput

Björk, J., Nyman, U., Courbebaisse, M., Couzi, L., Dalton, R. N., Dubourg, L., Ebert, N., Eriksen, B. O., Gaillard, F., Garrouste, C., Grubb, A., Hansson, M., Jacquemont, L., Jones, I., Kamar, N., Lamb, E. J., Legendre, C., Littmann, K., Mariat, C., Melsom, T. & 8 andra, Rostaing, L., Rule, A. D., Schaeffner, E., Sundin, P-O., Turner, S., Anna Åkesson, Delanaye, P. & Pottel, H., 2020 jun 13, I : CKJ: Clinical Kidney Journal. 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (929)