Matematikcentrum

Organisation: institution

Forskning

Verksamheten är inriktad mot bl a följande områden. Analys: Ordinära och partiella differentialekvationer, mikrolokal analys, matematiska problem i fysiken, komplex analys, potentialteori, funktionalanalys, interpolationsteori, olineära dynamiska system, gaugeteori, konvexitetsteori, approximationsteori. Algebra: Liealgebra, konform fältteori, ringteori, talteori, datoralgebra. Geometri: Differentialgeometri. Tillämpningar: Teoretisk geodesi, matematisk processmodellering. Bildanalys: Datorseende, bildbehandling, tomografi. Tillämpningar inom medicin, robotik, fotogrammetri, fordonsnavigering. Matematisk statistik, teori: dynamiska stokastiska grafer, extremvärdesteori, Markovprocesser, Monte Carlo-baserad inferens, partiellt observerade stokastiska system, spatial statistik och statistisk bildanalys, statistisk signalbehandling, stokastiska differentialekvationer. Matematisk statistik, tillämpningar: biostat

Senaste forskningsoutput

Marcus Carlsson, 2021 sep 1, I: Linear Algebra and Its Applications. 624, s. 259-266 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Abramian, Martin Larsson, Anders Eklund, Iman Aganj, Carl Fredrik Westin & Hamid Behjat, 2021 aug 15, I: NeuroImage. 237, 118095.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Peter Meisrimel, 2021 jun 3, Lund. 176 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (3132)