Matematikcentrum

Organisation: institution

Forskning

Verksamheten är inriktad mot bl a följande områden. [BR][B]Analys:[/B] Ordinära och partiella differentialekvationer, mikrolokal analys, matematiska problem i fysiken, komplex analys, potentialteori, funktionalanalys, interpolationsteori, olineära dynamiska system, gaugeteori, konvexitetsteori, approximationsteori. [B][BR]Algebra:[/B] Liealgebra, konform fältteori, ringteori, talteori, datoralgebra. [BR] [B]Geometri:[/B] Differentialgeometri. [BR][B]Tillämpningar:[/B] Teoretisk geodesi, matematisk processmodellering. [BR] [B]Bildanalys:[/B] Datorseende, bildbehandling, tomografi. Tillämpningar inom medicin, robotik, fotogrammetri, fordonsnavigering. [BR][B] Matematisk statistik, teori:[/B] dynamiska stokastiska grafer, extremvärdesteori, Markovprocesser, Monte Carlo-baserad inferens, partiellt observerade stokastiska system, spatial statistik och statistisk bildanalys, statistisk signalbehandling, stokastiska differentialekvationer. [BR][B]Matematisk statistik, tillämpningar:[/B] biostat

Senaste forskningsoutput

Peter Nystrup, Erik Lindström & Henrik, M., 2020 jun 18, I : The Journal of Financial Data Science. 2, 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Linders, V., Carpenter, M. H. & Nordström, J., 2020 jun, I : Journal of Computational Physics. 410, 109393.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3010)