Matematikcentrum

Organisation: institution

Forskning

Verksamheten är inriktad mot bl a följande områden. [BR][B]Analys:[/B] Ordinära och partiella differentialekvationer, mikrolokal analys, matematiska problem i fysiken, komplex analys, potentialteori, funktionalanalys, interpolationsteori, olineära dynamiska system, gaugeteori, konvexitetsteori, approximationsteori. [B][BR]Algebra:[/B] Liealgebra, konform fältteori, ringteori, talteori, datoralgebra. [BR] [B]Geometri:[/B] Differentialgeometri. [BR][B]Tillämpningar:[/B] Teoretisk geodesi, matematisk processmodellering. [BR] [B]Bildanalys:[/B] Datorseende, bildbehandling, tomografi. Tillämpningar inom medicin, robotik, fotogrammetri, fordonsnavigering. [BR][B] Matematisk statistik, teori:[/B] dynamiska stokastiska grafer, extremvärdesteori, Markovprocesser, Monte Carlo-baserad inferens, partiellt observerade stokastiska system, spatial statistik och statistisk bildanalys, statistisk signalbehandling, stokastiska differentialekvationer. [BR][B]Matematisk statistik, tillämpningar:[/B] biostat

Senaste forskningsoutput

Carl Åkerlindh, 2019 sep 27, Lund. 145 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Rachele Anderson, 2019 sep 9, Lund, Sweden: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 172 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Unn Dahlén, 2019 aug 27, Lund: Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University. 245 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (2936)