Matematikcentrum

Organisation: institution

Forskning

Verksamheten är inriktad mot bl a följande områden. [BR][B]Analys:[/B] Ordinära och partiella differentialekvationer, mikrolokal analys, matematiska problem i fysiken, komplex analys, potentialteori, funktionalanalys, interpolationsteori, olineära dynamiska system, gaugeteori, konvexitetsteori, approximationsteori. [B][BR]Algebra:[/B] Liealgebra, konform fältteori, ringteori, talteori, datoralgebra. [BR] [B]Geometri:[/B] Differentialgeometri. [BR][B]Tillämpningar:[/B] Teoretisk geodesi, matematisk processmodellering. [BR] [B]Bildanalys:[/B] Datorseende, bildbehandling, tomografi. Tillämpningar inom medicin, robotik, fotogrammetri, fordonsnavigering. [BR][B] Matematisk statistik, teori:[/B] dynamiska stokastiska grafer, extremvärdesteori, Markovprocesser, Monte Carlo-baserad inferens, partiellt observerade stokastiska system, spatial statistik och statistisk bildanalys, statistisk signalbehandling, stokastiska differentialekvationer. [BR][B]Matematisk statistik, tillämpningar:[/B] biostat

Senaste forskningsoutput

Petermichl, S., Sandra Pott & Reguera, M. C., 2019 jun 27, I : Analysis and Mathematical Physics.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johan Brynolfsson, 2019 maj 17, Media-Tryck, Lund: Centre for Mathematical Sciences, Lund University. 224 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (2909)