Centrum för Öresundsstudier (CORS)

Organisation: avdelning

Beskrivning

Centrum för Öresundsstudier grundades 1998 och är en nätverksorganisation med målsättningen att skapa möten mellan forskare intresserade av Öresundsregionen, dansk-svenska relationer, dansk kultur, historia och det danska samhället. Forskningen utvecklas och koordineras kontinuerligt genom kontakter mellan danska och svenska forskare. Vårt nätverksarbete har olika former, exempelvis: • Seminarier och workshops • Dansk-svenska konferenser kring aktuella frågor • Bokutgivning • Tidskriftsutgivning • Forskningsprojekt

Forskning

Centrum för Öresundsstudier har som uppdrag att initiera, stärka och samordna flervetenskaplig forskning vid Lunds universitet om Öresundsregionen ur regionala, nationella och internationella perspektiv. Forskningsprojekten kan fokusera på gränsstudier i stort, på Öresundsregionen eller på komparation mellan svensk och dansk kultur, historia och samhälle.

Senaste forskningsoutput

Charlotte Hagström (red.), Karin Gustavsson (red.) & Markus Idvall (red.), 2019, Lund. 124 s. (ETN. Etnologisk skriftserie; vol. 9)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Charlotte Hagström, Karin Gustavsson & Markus Idvall, 2019, ETN:TÅG. Lund, s. 5-7 3 s. (ETN. Etnologisk skriftserie; vol. 9).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fredrik Nilsson (red.) & Marander-Eklund, L. (red.), 2018 nov 23, I : Budkavlen. årgång 97, 302 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

Visa alla (119)