Barn- och ungdomspsykiatri

Organisation: avdelning

Forskning

Barn- och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år och deras familjer. Forskning inom barn- och ungdomspsykiatri växer snabbt och det finns nu en stabil kunskapsbas för många av de psykiatriska tillstånden som debuterar under uppväxten. Inom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Lunds universitet bedrivs forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (främst autismspektrumstörningar, AD/HD och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling. Forskningen är i hög grad kliniskt förankrad men innefattar även breda epidemiologiska studier. I forskargrupperna ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och pedagoger.

Senaste forskningsoutput

Matti Cervin, Storch, E. A., Piacentini, J., Birmaher, B., Compton, S. N., Albano, A. M., Gosch, E., Walkup, J. T. & Kendall, P. C., 2019 aug 29, (Accepted/In press) I : Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cervin, M., Perrin, S., Olsson, E., Apsvall, K., Geller, D., Wilhelm, S., McGuire, J., Lázaro, L., Martínez González, A. E., Barcaccia, B., Pozza, A., Goodman, W., Murphy, T., Seçer, İ., Piqueras, J., Rodríguez-Jiménez, T., Godoy, A., Rosa-Alcázar, A., Rosa-Alcázar, A., Ruiz-García, B. & 2 andraStorch, E. & Mataix-Coles, D., 2019 aug 14, I : Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 58

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eva Tedgård, Maria Råstam & Wirtberg, I., 2019 jun 1, I : NAD Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 36, 3, s. 223-247 25 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (302)