Barn- och ungdomspsykiatri

Organisation: avdelning

Forskning

Barn- och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år och deras familjer. Forskning inom barn- och ungdomspsykiatri växer snabbt och det finns nu en stabil kunskapsbas för många av de psykiatriska tillstånden som debuterar under uppväxten. Inom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Lunds universitet bedrivs forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (främst autismspektrumstörningar, AD/HD och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling. Forskningen är i hög grad kliniskt förankrad men innefattar även breda epidemiologiska studier. I forskargrupperna ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och pedagoger.

Senaste forskningsoutput

Dinkler, L., Rydberg Dobrescu, S., Maria Råstam, Gillberg, I. C., Gillberg, C., Wentz, E. & Hadjikhani, N., 2019 mar 4, I : International Journal of Eating Disorders.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

TOSCA Consortium and TOSCA Investigators & Olof Rask, 2019 mar, I : Epilepsia open. 4, 1, s. 73-84 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin Bergström, Cederblad, M., Håkansson, K., Jonsson, A. K., Munthe, C., Vinnerljung, B., Wirtberg, I., Östlund, P. & Sundell, K., 2019 feb 28, I : Research on Social Work Practice.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (277)