Barn- och ungdomspsykiatri

Organisation: avdelning

Forskning

Barn- och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar från 0 till 18 år och deras familjer. Forskning inom barn- och ungdomspsykiatri växer snabbt och det finns nu en stabil kunskapsbas för många av de psykiatriska tillstånden som debuterar under uppväxten. Inom barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen vid Lunds universitet bedrivs forskning med inriktning på utvecklingsrelaterade störningar (främst autismspektrumstörningar, AD/HD och ätstörningar), spädbarnspsykiatri, barns och ungas erfarenhet av utsatthet och övergrepp samt metodutveckling av utredning och behandling. Forskningen är i hög grad kliniskt förankrad men innefattar även breda epidemiologiska studier. I forskargrupperna ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och pedagoger.

Senaste forskningsoutput

Sara Wallengren, Björn Axel Johansson & Olof Rask, 2021 maj 31, I: Journal of Medical Case Reports. 15, 295.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sophia Åkerblom, Matti Cervin, Sean Perrin, Marcelo Rivano Fischer, Björn Gerdle & Lance McCracken, 2021 mar 11, I: Pain Medicine. 00, 0, s. 1-12

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (361)