Barnlitteratur

Organisation: avdelning

Senaste forskningsoutput

Paul Tenngart, 2020 dec 3, Göteborg och Stockholm: Makadam förlag. 352 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Ludwig Bengtsson Sonesson (red.), Alexandra Nikoleris (red.), Johannes Stripple (red.) & Paul Tenngart (red.), 2020 jan 24, Lund: Department of Political Science, Lund University. 44 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Erik Zillén, 2020, Djur, natur och sopretur: Perspektiv på barnkulturen i antropocen. Wester, M. & Öhrn, M. (red.). Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, s. 22-35 14 s. (Centrum för barnkulturforskning : [skrifter]; nr. 53).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (64)