Klinisk fysiologi, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter vid universitetssjukhuset i Lund: Klinisk fysiologi, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum.

Forskning

Huvuddelen av avdelningens forskning avser metoder för värdering av organfunktion genom mätning och analys av elektriska förlopp, tryck och flöden samt radioaktiva isotopers fördelning i organen. Metoderna används dels för diagnostik av sjukdomar i hjärtat och de stora kärlen, i andningsvägarna och i njurarna/urinvägarna, dels för bedömning av sjukdomars svårighetsgrad för terapiuppföljning.

Senaste forskningsoutput

Mariam Al-Mashat, 2021, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 72 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Habib Bouzina, Göran Rådegran, Oisin Butler, Roger Hesselstrand, Clara Hjalmarsson, Katsiaryna Holl, Kjell Jansson, Rogier Klok, Stefan Söderberg & Barbro Kjellström, 2020 dec 10, I : ESC Heart Failure.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (725)